Διδακτορικές Διατριβές

Τίτλος Διατριβής Υποψήφιος διδάκτωρ Supervisor
Μουσειακό θέατρο: ιστορικές διαδρομές και σύγχρονες λειτουργίες 2017 Φωτεινή Βενιέρη Νίκη Νικονάνου
Ιστορική εκπαίδευση στο σχολείο και το μουσείο: έκφραση ιστορικής σκέψης μαθητών 13 και 16 ετών σε μουσειακό και σχολικό περιβάλλον 2015 Γεωργία Κουσερή Ειρήνη Νάκου
Moυσεία, Προφορική Ιστορία και Διαπολιτισμική Αγωγή: Η χρήση ιστοριών ζωής για την προσέγγιση της σύγχρονης μετανάστευσης από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας 2014 Μαρία Βλαχάκη Ειρήνη Νάκου
Μουσειακοί χώροι για παιδιά: οργάνωση και χρήση του εκθεσιακού περιβάλλοντος 2014 Δέσποινα Καλεσοπούλου Νίκη Νικονάνου
Περιμένοντας τη Βαυβώ: ήχηση/έκφραση πολυσθενών εκπληρούμενων σωμάτων στο πλαίσιο διαθεματικών καλλιτεχνικών εγχειρημάτων με κοινωνική στόχευση. Eύη Νάκου Παναγιώτης Κανελλόπουλος
Προς μια παιδαγωγική της διάθλασης: διερευνώντας τις παιδαγωγικές διαστάσεις πειραματικών καλλιτεχνικών πρακτικών Νίκη Μπαραχάνου Παναγιώτης Κανελλόπουλος
Τα σύνολα των μουσικών γυμνασίων ως τόποι καλλιέργειας της καλλιτεχνικής πολιτειότητας. Μία μελέτη περίπτωσης Κωνσταντίνος Κερασοβίτης Παναγιώτης Κανελλόπουλος
Τα Μουσικοκινητικά Παιχνίδια Των Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας Στην Ελλαδική Επικράτεια (Τέλη 19ου - Αρχές 20ου Αιώνα): Μια Ιστορικό-Κοινωνιολογική Προσέγγιση. Γιώργος Χαρωνίτης Παναγιώτης Κανελλόπουλος
Συμμετοχικές δράσεις εφήβων μαθητών σε μουσεία στο πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας με την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων: Μια μελέτη περίπτωσης για το Μουσείο της Πόλης του Βόλου Μαρία Ρήνου Νίκη Νικονάνου