Πτυχιακές Εργασίες

Τίτλος Φοιτητής Επιβλέπων
«Νεότερη Ελληνική Ζωγραφική και Μουσειακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα» Παναγιώτα Κουτσάκη Νίκη Νικονάνου, Ειρήνη Νάκου
Το περιεχόμενο της μουσικοπαιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας. 2013 Μαθιουδάκη, Ε. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ειρήνη Νάκου
Νεότερη ελληνική ζωγραφική και μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα. 2012 Κουτσάκη Π. Νίκη Νικονάνου, Ειρήνη Νάκου
Παιδί και παιχνίδι: Η εξέλιξή του στον χρόνο με περίπτωση μελέτης τον Νομό Λάρισας. 2011 Τζιντζιόβα, Μ. Ειρήνη Νάκου, Φάνη Μπονώτη
Μουσείο και άτομα με ειδικές ανάγκες όρασης. 2009 Γερασίμου, Στ. Βασίλης Αργυρόπουλος, Ειρήνη Νάκου
Το ελεύθερο παιχνίδι στην αυλή και στις γωνιές του νηπιαγωγείου. 2006 Γεροκώστα, Β. Ειρήνη Νάκου, Κατερίνα Μιχαλακοπούλου
Η εκπαίδευση των πολιτικών προσφύγων στις Ανατολικές χώρες μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο και η συμβολή της στην ένταξη ή τον αποκλεισμό τους στις χώρες υποδοχής ή στην πατρίδα τους: Η περίπτωση της Τσεχοσλοβακίας. 2006 Ζοπουνίδου Ε. Άννα Βιδάλη, Ειρήνη Νάκου