ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Σπούδασε Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. σπούδασε μουσική παιδαγωγική στο Reading University (UK) (MA, 1994 – PhD, 2000). Έχει διδάξει σε δημοτικά σχολεία και στο Παν/μιο Αιγαίου. Την περίοδο 2003-2006 εργάστηκε ως λέκτορας Μουσικής Παιδαγωγικής στο Τμ. Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ, και από την άνοιξη του 2006 είναι Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Θεσσαλίας. Έχει παρουσιάσει την επιστημονική του δουλειά σε πολλά συνέδρια στο εξωτερικό και την Ελλάδα. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Ως εκτελεστής μαντολίνου έχει συμμετάσχει σε πολλές συναυλίες με μικρά σύνολα, έχει συνεργαστεί με την Συμφωνική Ορχήστρα του Βόλου, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και την Ορχήστρα των Χρωμάτων, ενώ συμμετέχει και σε αρκετούς δίσκους. Από το 1996 διδάσκει σε σεμινάρια και εργαστήρια μουσικής δημιουργικότητας και αυτοσχεδιασμού. Έχει οργανώσει εργαστήρια δημιουργικής μουσικής παιδαγωγικής σε μουσειακούς χώρους και στα πλαίσια μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων (Μουσείο Μπενάκη, Τελλόγλειο Ίδρυμα), και από τον Ιούλιο του 2010 είναι co-chair της ISPME (International Society for the Philosophy of Music Education). Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: η μελέτη του μουσικού αυτοσχεδιασμού των παιδιών και των αντιλήψεών τους για τις μουσικοποιητικές διεργασίες, οι εθνογραφικές προσεγγίσεις της μουσικής δημιουργικότητας των παιδιών, οι κοινωνικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις της μουσικής εκπαίδευσης, η μελέτη του μουσικού αυτοσχεδιασμού ως μια μορφή πολιτικο-κοινωνικής πράξης.

E-mail: pankanel [at] gmail [dot] com

Επιστημονικές δημοσιεύσεις (επιλογή)

KanellopoulosP. Α. & StefanouD. (2015). Music beyond monuments: Re-imagining creative music engagement in the light of museum-based projects. MuseumEdu: Εκπαίδευση και έρευνα σε πολιτισμικά περιβάλλοντα / Education and research in cultural environments1, 37-64. Διαθέσιμο στο: http://museumedulab.ece.uth.gr/main/en/node/343

 

Kanellopoulos, P. Α. & Nakou, I. (2015). Experimenting with sound, playing with culture: Collaborative composing as a means for creative engagement with the museum world. MuseumEdu: Εκπαίδευση και έρευνα σε πολιτισμικά περιβάλλοντα / Education and research in cultural environments1, 135-160. Διαθέσιμο στο: http://museumedulab.ece.uth.gr/main/en/node/343

 

Kanellopoulos, P. A. & Barahanou, N. (2020). The neoliberal colonisation of creative music education in cultural institutions: A hatred of democracy? In Α. Kallio (ed.), Difference and division in music education. London: Routledge.

 

Κανελλόπουλος, Π. Α. (2020). «Keeping connected, creative and calm»: μικρά σχόλια στη βιοπολιτική της δημιουργικότητας. Στο Π. Καπόλα, Γ. Κουζέλης, Ο. Κωνσταντάς (επιμ.), Αποτυπώσεις σε στιγμές κινδύνου (σσ. 649-656). Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου (ΕΜΕΑ).

 

Κανελλόπουλος, Π. Α. & Στεφάνου, Δ. (2018).  Ασκήσεις κριτικής δημιουργικότητας: Ο ελεύθερος μουσικός αυτοσχεδιασμός στην εκπαίδευση - αναστοχασμός πάνω σε ένα εργαστήριο. Πρακτικά του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «Τέχνη & εκπαίδευση: Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο σχολείο του 21ου αιώνα». Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

 

Avgoustaki, Ε., Kanellopoulos, P. A. , Leftherioti, Μ. ,  Koumoulentzou , Μ. , Athanasiou , Κ. & Zachos, D. A. (2015). Little ad(d) music: from museum artefacts to music creative acts. In G. Papakonstantinou, S. Alifragis, C. Papasarantou (Eds.), Proceedings of the museums in motioninternational conference, Volos 3-4/7/2015 (pp. 89-93). 

Κανελλόπουλος Π. Α. & Παπακωνσταντίνου. Γ. (2011). Θραύσματα πολυτροπικών βιωμάτων της πόλης: δημιουργικότητα, μετασχηματισμός και αναπλαισίωση – σκέψεις επάνω σε ένα μουσικο-οπτικό δρώμενο. Στο Μ. Πουρκός & Ε. Κατσαρού (Επιμ.), Βίωμα, μεταφορά και πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη γνώση (σσ. 286-304). Θεσσαλονίκη: Νησίδες. Kanellopoulos, P. A. (2011). In Pursuit of Musical Freedom Through Free Improvisation: A Bakhtinian provocation to music education. In M. A. Peters & J. White (eds.), Bakhtinian Pedagogy: Opportunities and challenges for research, policy and practice in education across the globe. New York: Peter Lang. 

Kanellopoulos, P. A. & Nakou, I. (2011). Playing improvisations, ‘playing’ culture: Music games as a means for creative engagement with the museum world – a case study. In Katy Beale (ed.), Museums at Play: Games, Interaction and Learning. Edinburgh: MuseumsEtc.

Kanellopoulos, P. A. (2010) Envisioning Autonomy through Improvising and Composing: Castoriadis visiting creative music education practice. Educational Philosophy and Theory, doi: 20AM
DOI: 10.1111/j.1469-5812.2010.00638.x

Kanellopoulos, P. A. (2010). Towards a Sociological Perspective on Researching Children’s Creative Music Making Practices: an Exercise in Self-Consciousness. In R. Wright (Ed.), Sociology and Music Education (pp. 115-138). London: Ashgate.

Wright, R. & Kanellopoulos, P. A. (2010). Informal music learning, improvisation and teacher education. British Journal of Music Education, 27(1), 71-87.

Κανελλόπουλος, Π. Α. (2010). Η εθνογραφική μελέτη των τρόπων που τα παιδιά δημιουργούν μουσική: μεθοδολογικά ζητήματα, εκπαιδευτικές προεκτάσεις. Στο Μ. Πουρκός & Μ. Δαφέρμος (Επιμ.), Ποιοτική Έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα. Αθήνα: Τόπος.

Κανελλόπουλος, Π. Α. (2010). Προσεγγίσεις στην έννοια και την παιδαγωγική σημασία του μουσικού αυτοσχεδιασμού: σχεδίασμα μιας πρότασης. Μουσικός Λόγος: Μουσικολογική Επιθεώρηση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, τ. 9, 5-36.

Κανελλόπουλος, Π. Α. & Τσαφταρίδης, Ν. (Επιμ.) (2010). Η Τέχνη στην Εκπαίδευση – Η Εκαπίδευση στην Τέχνη: Εξερευνήσεις του Δημιουργικού Ρόλου της Τέχνης στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος.

Κανελλόπουλος, Π. Α. (2009). Μουσικός Αυτοσχεδιασμός και Μουσική Εκπαίδευση: Σχέσεις και (εν)τάσεις. Στο Ξ. Παπαπαναγιώτου (επιμ.), Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής (σσ. 239-264). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε..

Κανελλόπουλος, Π. Α. (2009). Μια Κοινωνικο-πολιτισμική Προσέγγιση στη Μελέτη της Παιδικής Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργικότητας. Στο Μ. Πουρκός (Επιμ.), Τέχνη, Παιχνίδι, Αφήγηση: Ψυχολογικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις (σσ. 311-355). Αθήνα: Τόπος.

Kanellopoulos, P. A.  (2008). ‘For Us It Is Important, But To Other People It Might Seem Foolish’: Conceptualizing ‘Child Music’. In B. A. Roberts (ed.), Sociological Explorations: Proceedings of the 5th International Symposium on the Sociology of Music Education (pp. 217-236). St. John’s, Newfoundland, Canada: The Binder’s Press.

Kanellopoulos, P. Α. (2007). Musical Improvisation as Action: An Arendtian Perspective. Action, Criticism, and Theory for Music Education 6(3): 97-127. http://act.maydaygroup.org/articles/Kanellopoulos6_3.pdf

Kanellopoulos, P. Α. (2007). Children’s early reflections on improvised music-making as the wellspring of musico-philosophical thinking. Philosophy of Music Education Review, 15(2), 119-141.