ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ

Ο Γιάννης Πεχτελίδης είναι Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Σπούδασε Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Νις της Πρώην Γιουγκοσλαβίας. Συνέχισε τις σπουδές του στο τμήμα Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μεθοδολογία Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας» με τίτλο «Ανάλυση και Θεωρία του Λόγου» του Τμήματος Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου του Έσσεξ. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΤΕΑΠΗ), η οποία αποτελεί εθνογραφική μελέτη των μαθητικών αντιστάσεων στη σχολική εξουσία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις κοινωνιολογικές σπουδές γύρω από την παιδική ηλικία, το φύλο, και την εκπαίδευση, τη θεωρία και ανάλυση λόγου, καθώς και την εθνογραφία. Ειδικότερα, έχει συμμετάσχει στο ερευνητικό πρόγραμμα: «Συγκρότηση έμφυλων κατηγοριών μέσα από τους λόγους μετεκπαιδευόμενων δασκάλων και φοιτητών για τα μαθηματικά, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Αντιστάσεις και αντιφάσεις: αναταραχή ή αναπαραγωγή του φύλου;», στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «“Πυθαγόρας” Διερεύνηση των Στρατηγικών Χρήσης Λογικομαθηματικών εννοιών σε Περιβάλλοντα Εφαρμογών Ανοιχτών Τεχνολογιών Μάθησης και Επικοινωνίας: Εστίαση σε θέματα Φύλου και Ισότητας» (2008), και ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος «Οριοθετήσεις της παιδικής ηλικίας στη λογοτεχνία και τις θεωρίες κοινωνικοποίησης», Επιτροπή Ερευνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2010).
Email: pechtelidis [at] uth [dot] gr

Επιστημονικές δημοσιεύσεις (επιλογή)

Βιβλία

Πεχτελίδης, Γ. και Κοσμά Υ. (υπό
δημοσίευση), Άγ(ρ)ια Παιδιά.
Επίκεντρο.

Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους

Pechtelidis, Y. (2008). Myths behind screens and numbers, στο A. Chronaki (Επιμ.). Mathematics Technologies
Education. The Gender Perspective
. Volos
: Thessaly University Press.

Pechtelidis, Y. (2009). Childhood, subjectivity and power
in science fiction
.In ESA2009 Full
Paper Book, Lisbon ICTE – IUL.
www.esa9thconference.com

Πεχτελίδης, Γ. (υπό δημοσίευση).
Κοινωνιολογία του Ανδρισμού στο Σχολείο, στο Επιστημονικό Συμπόσιο, Να κοιτάς με άλλα μάτια, να βλέπεις
διαφορετικά – Έμφυλες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση
, Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών
- Σχολή Μωραϊτη.         

Πεχτελίδης, Γ. (υπό δημοσίευση). Εισαγωγή. Στο Paul Willis, Μαθαίνοντας  να δουλεύεις – Πώς τα παιδιά εργατικής
προέλευσης επιλέγουν δουλειές της εργατικής τάξης
, Αθήνα:
Gutenberg.

Πεχτελίδης, Ι. (υπό δημοσίευση). Artificial Intelligence: Παιδική ηλικία,
υποκειμενικότητα,
cyborgs. Πρακτικά του 7ου
Συνεδρίου Ο.Μ.Ε.Ρ., Παιδική Ηλικία και
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
, Αθήνα.

Πεχτελίδης, Ι. (υπό δημοσίευση).
Δεκεμβριανά ’08: Το μυστικό και η υπόσχεση του λόγου των νέων. Πρακτικά του 2ου
Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρίας (ΕΚΕ), Η Κοινωνία της Διακινδύνευσης: Προκλήσεις
στον 21ο αιώνα,
Αθήνα.

Άρθρα

Πεχτελίδης, Ι. (2009).
Σεξουαλικότητα και βία ανάμεσα σε συνομήλικους μαθητές. Βήμα
των Κοινωνικών Επιστημών, 57.

Pechtelidis, Y. (2009). School
Ethnocentric Discourse and Gendered Bodies. The
International Journal of Interdisciplinary Social Sciences
, Volume 4, Issue
4.

Pechtelidis, Y. (2010). The distance between birth and
national identity: the mediation of an ethnocentric discourse. The
International Journal of Interdisciplinary Social Sciences,
Volume 5, Issue
6.

Pechtelidis, Y. (under publication). December uprising ’08:
universality and particularity in young people’s discourse. Journal
of Youth Studies.