ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

Η Ελευθερία Τσέλιου Η Ελευθερία Τσέλιου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Κλινική Ψυχολογία από το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στην Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία και διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) στην Ψυχολογία, από το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής, King’s College, University of London. Εκπόνησε τις διδακτορικές της σπουδές με υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Marie Curie Research Fellow-European Commission Grant). Από το 2009 διδάσκει στο Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας Ευρωπαίων Ερευνητών Ποιοτικής Μεθοδολογίας Έρευνας στην Ψυχολογία (EQuiP: Association of European Qualitative Researchers in Psychology), μέλος συντακτικών ομάδων διεθνών επιστημονικών περιοδικών(Family Process, Journal of Marital and Family Therapy, Frontiers in Psychology-Psychology for Clinical Settings) καθώς και κριτής σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι πρόεδρος του πρώτου συνεδρίου μεθόδων ποιοτικής έρευνας στην Ψυχολογία (EQuiP2021: https://www.equip2021.gr) και έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, ενώ έχει συν-επιμεληθεί εκδόσεις ειδικών τευχών διεθνών περιοδικών (Journal of Marital and Family Therapy, Qualitative Research in Psychology). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και δημιουργία ερμηνευτικών / ποιοτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων (Ανάλυση Λόγου, Ανάλυση Συνομιλίας), την ανάπτυξη της μεθοδολογίας συστηματικών ανασκοπήσεων ποιοτικών μεθόδων έρευνας, τη μελέτη της διεργασίας της συμβουλευτικής / ψυχοθεραπείας, ζητήματα επικοινωνίας σχολείου –οικογένειας, καθώς και τη μελέτη επιστημολογικών ζητημάτων και αναστοχαστικών διεργασιών στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις 

Τσέλιου, Ε. (υπό έκδοση). Αναστοχαστικότητα και ψυχοθεραπευτικές πρακτικές: σύγχρονες εξελίξεις από το πεδίο της συστημικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας. Στο Μ. Μαλικιώση-Λοϊζου και Α. Γιοβαζολιάς (Επιμ.), Συλλογικός τόμος συμβουλευτικής ψυχολογίας. Αθήνα: Πεδίο.

Tseliou, E. (in press). Systemic family psychotherapy. In T. Teo (ed.), Encyclopedia of critical psychology. Springer. Available at: http://www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/310557.html

Tseliou, E. (2013). A critical methodological review of discourse and conversation analysis studies of family therapy. Family Process. doi: 10.1111/famp.12043

Tseliou, E. (2013). Systemic family therapy in Greece: polyphony and diversity. Contemporary Family Therapy. 35(2), 223-243. doi: 10.1007/s10591-013-9245-7

Diorinou, M. & Tseliou, E. (2012). Studying circular questioning ‘in situ’: discourse analysis of a first systemic family therapy session. Journal of Marital and Family Therapy. doi: 10.1111/jmft.12005

Tseliou, E. (2010). From feedback to reflexivity: inspirations by a ‘polyphonic dialogue’ methodology in trainee’s evaluation. Journal of Family Τherapy, 32, 334-337. doi: 10.1111/j.1467-6427.2010.00509.x

Τσέλιου, Ε. (2009). Η εκπαίδευση στον Ανοιχτό Διάλογο ως μεθοδολογία μεταμόρφωσης ενός πλαισίου: το παράδειγμα των δομών ψυχικής υγείας Βόλου. Μετάλογος, 16, 78-93.

Δραγώνα, Θ. & Τσέλιου, Ε. (2009). Μετασχηματισμοί της Ελληνικής οικογένειας και νομοθετικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο.  Στο J. Muncie, M. Wetherell, M. Langan, R. Dallos, A. Cochrane (Eds.), Οικογένεια: η μελέτη και κατανόηση της οικογενειακής ζωής (σ. 117-174). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Τσέλιου, Ε. και Ψαρόπουλος, Γ. (2007). Η ηθική ως ‘επιστημολογία του συνδέεσθαι’ στο πεδίο των ψυχολογικών/ψυχοθεραπευτικών πρακτικών: μια απόπειρα προσέγγισης με βάση τη συστημική οπτική. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Ζ’, 647-668. 

Tseliou. E. & Eisler, I. (2007). ‘You’ and ‘I’, ‘Us’ and ‘Them’: A systemic-discursive approach to the study of ethnic stereotypes in the context of British-Greek heterosexual couple relationships. Family Process, 46, 515-522. doi: 10.1111/j.1545-5300.2007.00229.x

Tseliou, E. (2007). ‘Polyphonic dialogue’ as a means for teaching systemic and social-constructionist ideas. Journal of Family Therapy, 29, 330-333. doi: 10.1111/j.1467-6427.2007.00395.x

Tseliou, E. & Psaropoulos, G. (2005). Punctuating circularity and reflexivity: Some reflections following a systemic perspective to ethics. Brief Strategic and Systemic Therapies, 2, 31-45. 

Τσέλιου,. Ε. και Eisler, I. (2005). «Ένα νόμισμα με δύο πλευρές»: Εθνικά  στερεότυπα και ιδεολογικά διλήμματα στο Λόγο ετερόφυλων ζευγαριών Ελλήνων-Άγγλων μέσα από μια συστημική προσέγγιση ανάλυσης λόγου. Μετάλογος, 8, 65-83. 

Γρηγοριάδου, Ε., Διορινού, Μ., Κετσετσίδου, Χ., Παναγιωτίδης, Π., Πανταζή, Σ. και Τσέλιου, Ε. (2005). Μετανάστευση και οικογενειακή θεραπεία. Μετάλογος, 7, 23-40.