Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Το εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης συγκεντρώνει και παρουσιάζει εκπαιδευτικές εφαρμογές – δράσεις και εκπαιδευτικό υλικό – για  την αξιοποίηση των μουσείων και γενικότερα του πολιτισμού. 
Η συλλογή  γίνεται με έρευνα μελών του εργαστηρίου και καταχωρείται σε τρεις βάσεις δεδομένων: 1. Εκπαιδευτικές δράσεις και υλικό μουσείων και άλλων πολιτιστικών φορέων. 2. Εκπαιδευτικές δράσεις εκπαιδευτικών, φοιτητών και άλλων ατόμων ή ομάδων. 3. Εκπαιδευτικό υλικό εκπαιδευτικών, φοιτητών και άλλων ατόμων ή ομάδων. Στην πρώτη περίπτωση, παρέχονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις μουσείων και φορέων, από τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις εκπαιδευτικές εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, ενώ, στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση, παρέχεται η δυνατότητα δημοσίευσης ατομικών ή ομαδικών εκπαιδευτικών εφαρμογών μέσω της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου. 

Η πρωτοβουλία αυτή επιχειρεί να διαμορφώσει έναν δυναμικό χώρο ενημέρωσης για τις εκπαιδευτικές εφαρμογές στον τομέα της μουσειακής εκπαίδευσης, αλλά και ένα πεδίο επικοινωνίας και δημιουργικής ανταλλαγής απόψεων. Για αυτό, προτάσεις εμπλουτισμού των καταχωρήσεων από φορείς, ομάδες ή μεμονωμένα άτομα που δραστηριοποιούνται σε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης είναι ευπρόσδεκτες, εφόσον εμπίπτουν στη γενικότερη φιλοσοφία και επιστημονική δεοντολογία του Εργαστηρίου.