Νάκου, Ει. 2000. Τα παιδιά και η Ιστορία: Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Νάκου, Ει. (2000). Τα παιδιά και η Ιστορία: Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία. Αθήνα: Μεταίχμιο.
(ISBN 960-375-128-6)

Τα προβλήματα που συνδέονται με την εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι πολλά, πολύπλευρα και «γνωστά», καθώς, άμεσα ή έμμεσα, τα βιώνουν όλοι όσοι εμπλέκονται καθημερινά ως μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Ειδικότερα, ο σκοπός, οι στόχοι, η διδακτική μεθοδολογία, οι μαθησιακές διαδικασίες και τα αποτελέσματα του μαθήματος της Ιστορίας απασχολούν τις περισσότερες κοινωνίες σήμερα, γιατί μεταξύ άλλων συνδέονται με τον προβληματισμό για τη φύση της ίδιας της Ιστορίας αλλά και με τις πολύπλευρες απαιτήσεις της σύγχρονης σύνθετης και συνεχώς μεταλλασσόμενης πραγματικότητας. Με βάση το σκεπτικό αυτό, το βιβλίο αποσκοπεί να συμβάλει στην προώθηση του επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου που επιδιώκει την ποιοτική αναβάθμιση των όρων με τους οποίου διδάσκεται η Ιστορία στο σχολείο.