Νάκου, Ει. 2009. Μουσεία, Ιστορίες και Ιστορία. Αθήνα: Νήσος

Νάκου, Ει. (2009). Μουσεία, Ιστορίες και Ιστορία. Αθήνα: Νήσος. (ISBN 978-960-8392-68-7)

Το βιβλίο διερευνά τις διασυνδέσεις μουσείων και Ιστορίας, στο πλαίσιο των πολλαπλών χρήσεων της Ιστορίας στο δημόσιο χώρο, και αναλύει τις επιπτώσεις της εκπαιδευτικής διάστασης των μουσείων στη διαμόρφωση ιστορικής, κυρίως, παιδείας και αντίστοιχων ιστορικών αντιλήψεων και συμπεριφορών. Παραπέμπει σε σύγχρονα μουσειολογικά ζητήματα, σε ζητήματα που αφορούν τη Θεωρία του Υλικού Πολιτισμού, τις πολλαπλές χρήσεις της Ιστορίας, της σχέσεις Μνήμης και Ιστορίας, την Προφορική Ιστορία και, γενικότερα, τη δόμηση, έκθεση, ανάγνωση και ερμηνεία διάφορων τύπων ιστοριών, καθώς και τη σχέση που έχουν ή μπορεί να έχουν οι διαφορετικές ιστορίες με την Ιστορία ως πειθαρχία και ειδικό επιστημονικό τρόπο αντίληψης της πραγματικότητας.