ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ

 

Η Μαρία Βλαχάκη γεννήθηκε στον Βόλο. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας τους Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ «Μουσειολογία» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ «Ψυχοπαιδαγωγική τους ένταξης-Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες τους πολυπολιτισμικότητας» του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι υποψήφια διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το θέμα τους διατριβής τους αφορά την παιδαγωγική αξιοποίηση των ιστοριών ζωής στο μουσειακό περιβάλλον για την προσέγγιση τους σύγχρονης μετανάστευσης. Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην ιδιωτική και δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση κι έχει συμμετάσχει ως ειδική συνεργάτης σε εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων. Τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα αφορούν τους θεματικές περιοχές Μουσειακή Εκπαίδευση και ειδικότερα τη σχέση Σχολείου-Μουσείου, Προφορική Ιστορία και Μουσεία, Μουσεία και Ετερότητα.

E-mail: mariavlachaki [at] yahoo [dot] gr (mariavlachaki [at] yahoo [dot] gr)