Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση, Προσωπογραφίες πόλεων στα Μουσεία Πόλεων: Αντιλήψεις και πρακτικές

Συμμετοχή στη διοργάνωση της Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, Προσωπογραφίες πόλεων στα Μουσεία Πόλεων: Αντιλήψεις και πρακτικές, που το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗΚΙ) πραγματοποίησε στον Βόλο, στις 1-2 Απριλίου 2006,