Αρχαία ζωγραφική και οι επιτύμβιες στήλες Δημητριάδος – Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου

Η εκδήλωση,  Αρχαία ζωγραφική και οι επιτύμβιες στήλες Δημητριάδος – Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, οργανώθηκε σε συνεργασία με την ΙΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου. Περιελάμβανε ομιλίες της αρχαιολόγου Ανθής Μπάτζιου-Ευσταθίου και του ζωγράφου Αλέκου Λεβίδη. Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο, στις 10 Μαΐου 2005.