Βέμη, Μπ. & Νάκου, Ει. (επιμ.) 2010. Μουσεία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος.

Βέμη, Μπ. & Νάκου, Ει. (Επιμ.) (2010). Μουσεία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος. (ISBN 978-960-8392-81-6)
 
Ο τόμος συγκροτήθηκε ως ενδεικτική καταγραφή της μουσειακής εκπαίδευσης στον τόπο μας, τόσο στον χώρο των πανεπιστημίων όσο και των μουσείων. Σκοπός του είναι να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ομάδων και ατόμων, ώστε, στη βάση ενός γενικού απολογισμού και μίας κριτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού, πρακτικού, θεωρητικού και ερευνητικού έργου, να τεθούν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω γόνιμη ανάπτυξη στο μέλλον. Ο τόμος στοχεύει επίσης στη διευκόλυνση της προσέγγισης της μουσειακή εκπαίδευσης από όλους και όλες που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν ερευνητικά, θεωρητικά και πρακτικά με τη μουσειακή εκπαίδευση, τόσο στο πλαίσιο των σπουδών τους όσο και επαγγελματικά. Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα CD ROM με σχετικό οπτικό υλικό.