ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης είναι ένα από τα πέντε εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Καλύπτει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα γνωστικά αντικείμενα της Μουσειολογίας, της Μουσειακής Εκπαίδευσης, της Ιστορικής Εκπαίδευσης, και της Ιστορίας της Τέχνης.

Το Εργαστήριο εκδίδει το διεθνές, ηλεκτρονικό, ανοικτής πρόσβασης και με κριτές περιοδικό MuseumEdu, το οποίο είναι αναρτημένο στη σελίδα του Εργαστηρίου. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο "Διεθνές Ηλεκτρονικό Περιοδικό", http://museumedulab.ece.uth.gr/main/el/node/141 

Επικοινωνία:

http://museumedulab.ece.uth.gr       inakou [at] ece [dot] uth [dot] gr   niknik [at] ece [dot] uth [dot] gr 

Βασικοί σκοποί του Εργαστηρίου:

  • Η προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης στους παραπάνω τομείς και η συνεργασία με συναφή ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα και κέντρα ερευνών, αλλά και με κοινότητες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
  • Η ανάδειξη και δημιουργική αξιοποίηση του πολιτισμικού πλούτου της χώρας μας, με επίκεντρο τη Θεσσαλία και, ειδικότερα, τη Μαγνησία, και η συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), με τα συναφή Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας, με μουσεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων και Νεότερων Μνημείων, με δημοτικούς και πολιτιστικούς φορείς, με αρχεία, βιβλιοθήκες, καθώς και με σχολικές εκπαιδευτικές κοινότητες.
  • Η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και η πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
  • Η έκδοση διεθνούς ηλεκτρονικού περιοδικού και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και άλλων εκδόσεων.
  • Η συγκέντρωση και ψηφιακή παρουσίαση πρότυπων ερευνητικών εργασιών, εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

Λειτουργία:

Καθώς το Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης δεν διαθέτει δικό του χώρο, από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, ο σκοπός και η λειτουργία του καλύπτονται κυρίως από τον  διαδικτυακό τόπο http://museumedulab.ece.uth.gr , για τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του οποίου συνέβαλε αποφασιστικά το Μέλος του Εργαστηρίου, Γιώργος Θάνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με ειδικευση στην πληροφορική.