ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1272 05/09/2003) είναι ένα από τα έξι εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Εργαστήριο καλύπτει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα γνωστικά αντικείμενα της Μουσειολογίας, της Μουσειακής Εκπαίδευσης, της Ιστορικής Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής των Τεχνών (μουσική, θέατρο, εικαστικά). Το Εργαστήριο εκδίδει το διεθνές, ηλεκτρονικό, ανοικτής πρόσβασης και με κριτές περιοδικό MuseumEdu, το οποίο είναι αναρτημένο στη σελίδα του Εργαστηρίου http://museumedulab.ece.uth.gr/main/el/node/141

Βασικοί σκοποί του Εργαστηρίου: 

Η προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης στους παραπάνω τομείς και η συνεργασία με συναφή ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα, κέντρα ερευνών, πολιτιστικούς οργανισμούς, αλλά και με κοινότητες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Ο σχεδιασμός και η ερευνητική πλαισίωση πειραματικών παιδαγωγικών παρεμβάσεων σε χώρους πολιτισμού.

H συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), με τα συναφή Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας, με μουσεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων και Νεότερων Μνημείων, με δημοτικούς και πολιτιστικούς φορείς, με αρχεία, βιβλιοθήκες, καθώς και με σχολικές εκπαιδευτικές κοινότητες.

Η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

Η έκδοση του διεθνούς ηλεκτρονικού περιοδικού MuseumEdu, το οποίο είναι αναρτημένο στη σελίδα του Εργαστηρίου.

Η συγκέντρωση πρότυπων ερευνητικών εργασιών, εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

 Επικοινωνία: http://museumedulab.ece.uth.gr      niknik [at] ece [dot] uth [dot] gr  inakou [at] ece [dot] uth [dot] gr