Εκπαιδευτικό υλικό για τα μουσεία: Σχεδιασμός, χρήση, αξιολόγηση

Συμμετοχή μελών του Εργαστηρίου στην επιστημονική και οργανωτική επιτροπή που οργάνωσε την ημερίδα, Εκπαιδευτικό υλικό για τα μουσεία: Σχεδιασμός, χρήση, αξιολόγηση. Η Ημερίδα οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο, στις 11 Νοεμβρίου 2007, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού».