Έκθεση, Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσεία (με τη μορφή πόστερ), στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η έκθεση με πόστερ, Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσεία, οργανώθηκε ως παράλληλη εκδήλωση του Πανελληνίου Συνεδρίου Μουσεία και Εκπαίδευση, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στον Βόλο, στις 9-11 Νοεμβρίου 2007.