Η υλική υπόσταση του βιβλίου ως έργου τέχνης

Η εκδήλωση Η υλική υπόσταση του βιβλίου ως έργου τέχνης, περιελάμβανε ομιλία και προβολή του βίντεο Αναγνώσεις του ζωγράφου Κύριλλου Σαρρή. Η εκδήλωση οργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών» του ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και  πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο, στις 19 Απριλίου 2005.