Νικονάνου, Ν., Κασβίκης Κ. (επιμ.) 2008. Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο: Εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Ο συλλογικός αυτός τόμος συζητά ζητήματα που αφορούν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την προσέγγιση της πολιτισμικής κληρονομιάς από παιδιά και εφήβους. Τα άρθρα εξετάζουν θεωρητικά τις έννοιες της εμπειρίας και της ερμηνείας, και τα διαφορετικά πολιτισμικά εργαλεία –εκθέσεις, προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό, ψηφιακές εφαρμογές–, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν ορισμένες πρακτικές εφαρμογές από την ελληνική πραγματικότητα. Τα κεφάλαια του τόμου, γραμμένα από πανεπιστημιακούς και ειδικούς που εργάζονται σε πολιτισμικούς φορείς (Α. Ανδρέου, Στ. Γκότσης, Ε. Δημαράκη, Κ. Κασβίκης, Κ. Κωτσάκης, Α. Μπούνια, Ει. Νάκου, Ν. Νικονάνου, Χρ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Ε. Πίνη, Α. Τσιτούρη, Ε. Φουρλίγκα, Τ. Χατζηνικολάου, Στ. Χρυσουλάκη), επιχειρούν να ορίσουν ένα πλαίσιο συζήτησης για τη μουσειοπαιδαγωγική στον 21ο αιώνα.