Διεθνές Συνέδριο «Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. Προφορική Ιστορία και άλλες Βιο-ιστορίες». Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 25-27.5.2012

Διεθνές Συνέδριο

«Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα
και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. Προφορική Ιστορία και άλλες
Βιο-ιστορίες»

Στις 25-27 Μαΐου θα διεξαχθεί στον Βόλο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. Προφορική Ιστορία και άλλες Βιο-ιστορίες». Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κτίριο Παπαστράτου, Αμφιθέατρο Σαράτση. Σκοπός του συνεδρίου είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση διεπιστημονικής κοινότητας ερευνητών που ασχολούνται με την προφορική ιστορία, τις σπουδές μνήμης και τη βιογραφική προσέγγιση στις κοινωνικές επιστήμες. Η προφορική ιστορία και η βιογραφική προσέγγιση αναδεικνύονται ως προνομιακά εργαλεία για να μελετηθούν, μεταξύ άλλων, οι τρόποι με τους οποίους τα δρώντα υποκείμενα επεξεργάζονται και διαχειρίζονται ραγδαίες κοινωνικές μεταβολές και ρήξεις στην καθημερινότητά τους• εμπειρίες οδύνης, που σχετίζονται με διαδικασίες πολιτικής ή οικονομικής κρίσης, μετανάστευσης ή προσφυγιάς, αποδόμησης των εργασιακών σχέσεων και αποσύνθεσης του κοινωνικού κράτους. Η προφορική ιστορία συνδέθηκε επίσης με τον εκδημοκρατισμό της ιστορίας και την ανάδυση υποκειμένων που είχαν αποκλειστεί από την ιστορική αφήγηση. Με τη συμμετοχή κορυφαίων ερευνητών και από το εξωτερικό, το συνέδριο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως χώρος συνάντησης και ανταλλαγής γνώσεων ανάμεσα στις παλαιότερες και νεότερες γενιές ερευνητών. Έτσι ο τίτλος του συνεδρίου «Γεφυρώνοντας τις γενιές» αφορά ταυτόχρονα την ίδια την πρακτική της αφηγηματικής συνέντευξης, μέσα από την οποία μεταβιβάζονται γνώσεις και νοήματα από τη μια γενιά στην άλλη, και τη συνάντηση δύο γενιών ερευνητών στο χώρο της βιογραφικής προσέγγισης. Ένας δεύτερος στόχος του συνεδρίου είναι η ίδρυση ελληνικής εταιρίας προφορικής ιστορίας και η ένταξή της στη Διεθνή Ένωση Προφορικής Ιστορίας (IOHA).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου:
http://extras.ha.uth.gr/oralhistory/el

Η οργανωτική επιτροπή

Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τασούλα Βερβενιώτη – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Μαρία Θανοπούλου – ΕΚΚΕ
Ειρήνη Νάκου – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κωνσταντίνα Μπάδα – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ποθητή Χανταζαρούλα – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Γιώργος Τσιώλης – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συνημμένο ΑρχείοΜέγεθος
teliko programma.pdf108.92 KB