Συμμετοχή του Εργαστηρίου στη διεθνή κίνηση Cultureshutdown

Το Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης συμμετείχε στη διεθνή κίνηση Cultureshutdown με την ανάρτησηη της συνημμένης εικόνας στις 4 Μαρτίου, Ημέρα Αλληλεγγύης Μουσείων - Museum Solidarity. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: Cultureshutdown.net

Για τη διεθνή συμμετοχή δείτε την Solidarity Gallery, και ειδικότερα για τη συμμετοχή του Εργαστηρίου την σελίδα 5.

Συνημμένο ΑρχείοΜέγεθος
Cultureshutdown ME&R Laboratory.pdf134 KB