Αιμιλία Καλογιάννη

Η Αιμιλία Καλογιάννη γεννήθηκε στη Λάρισα το 1976 και μεγάλωσε στο Βόλο, ό-που ζει και εργάζεται μέχρι σήμερα. Σπούδασε Αρχαιολογία στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ’ όπου και αποφοίτησε το 1998. Το 2010 αποφοίτησε από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπου-δών με τίτλο «Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη σχολική ηλι-κία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 1998 έως το 2006 εργάστηκε ως συμβασιούχος αρχαιολόγος στην ΙΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Βόλου, ενώ από το 2006 έως σήμερα εργάζεται στην ίδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Στα υπη-ρεσιακά της καθήκοντα συγκαταλέγονται η ηλεκτρονική τεκμηρίωση αρχαιολογικού υλικού (ηλεκτρονική αποδελτίωση και ψηφιακή τεκμηρίωση). Είναι επίσης υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται σε τακτική ή και περιοδική βάση στα Αρχαιολογικά Μουσεία Βόλου και Αλμυρού. Γνωρίζει άριστα αγγλικά και γαλλικά σε πολύ καλό επίπεδο. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά επιστημονικά συνέδρια με ανακοινώσεις σχετικές με αρχαιολογικά ζητήματα ή θέματα που άπτονται της σύγχρονης μουσειοπαιδαγωγικής.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Καλογιάννη, Α. (υπό έκδοση). Ξεφυλλίζοντας τα σχολικά βιβλία Ιστορίας: η περί-πτωση του Νεολιθικού Πολιτισμού. Πρακτικά Συνεδρίου «Άνοιξη των Μουσείων». Ρέθυμνο 8-10.5.2009.

Καλογιάννη, Α. (υπό έκδοση). «Πείτε μας τη γνώμη σας…»  Μαθητές και Εκπαιδευ-τικοί Αξιολογούν Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Πρακτικά Συνεδρίου «Άνοιξη των Μουσείων». Ρέθυμνο 8-10.5.2009.

Καλογιάννη, Α., & Ζαβός, Θ. (υπό έκδοση). Διερευνώντας τις αντιλήψεις των παιδιών για το μουσείο. Πρακτικά 3ου Αρχαιολογικού Έργου Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Βόλος 12-15.3.09.

Καλογιάννη, Α. (υπό έκδοση). «Μα τι μπορούν να καταλάβουν, τόσο μικρά, στο μου-σείο;». Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου. Στο Πρακτικά 2ου Διεθνούς συνεδρίου προσχολικής Αγωγής «Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση του 21ου αιώνα» - Ιωάννινα 22-24 Οκτωβρίου 2010.