ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Museumedu

Museumedu 1.

 

Μουσεία και Εκπαίδευση / Θεωρία και Πράξη: Μουσική, Χορός, Μαθηματικά

 

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού του Εργαστηρίου Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης, Museumedu 1, κυκλοφόρησε την Άνοιξη του 2015 με θέμα: Μουσεία και Εκπαίδευση / Θεωρία και Πράξη: Μουσική, Χορός, Μαθηματικά. Βλ. Διεθνές Ηλεκτρονικό Περιοδικό, Τα τεύχη του περιοδικού, Museumedu 1.

http://museumedulab.ece.uth.gr/main/el/node/343