ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ MUSEUMEDU

Museumedu 2. 

Museums and Education: Oral History / Μουσεία και Εκπαίδευση: Προφορική Ιστορία

Το δεύτερο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού του Εργαστηρίου Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης, MuseumEdu, εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2015, με θέμα: Μουσεία και Εκπαίδευση: Προφορική Ιστορία. Βλ. Ηλεκτρονικό Περιοδικό /  http://museumedulab.ece.uth.gr/main/el/node/141