Πολιτιστικοί οργανισμοί και ενώσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 

Στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις Πολιτιστικών Φορέων και Μουσείων παρέχονται ποικίλες πληροφορίες και οδηγίες για την εκπαίδευση σε μουσεία και χώρους πολιτισμικής αναφοράς, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα, ηλεκτρονικά παιχνίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό.
Προτάσεις εμπλουτισμού των καταχωρήσεων από φορείς ή μεμονωμένα άτομα που δραστηριοποιούνται σε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης είναι ευπρόσδεκτες, εφόσον εμπίπτουν στη γενικότερη φιλοσοφία και επιστημονική δεοντολογία του Εργαστηρίου.