ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ

Η Ειρήνη Νάκου είναι  ομότιμη καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο Μουσειακή και ιστορική εκπαίδευση. Σπούδασε ιστορία-αρχαιολογία και αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εργάστηκε ένα χρόνο σε εργαστήρι γλυπτικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και έλαβε δίπλωμα ξεναγού από τη Σχολή Ξεναγών του ΕΟΤ. Η διδακτορική διατριβή της στο Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου είχε ως θέμα «Ιστορική σκέψη και μουσειακό περιβάλλον». Έχει γράψει τρεις μονογραφίες, άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και έχει σχεδιάσει και επιμεληθεί σε συνεργασία τρεις συλλογικούς τόμους, δύο ελληνικούς και έναν διεθνή. Επίσης, έχει γράψει πολλά βιβλία για παιδιά και νέους, έχει σχεδιάσει εκπαιδευτικά προγράμματα για μουσεία και σχολεία και έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό, στη συγγραφή και στην εκπαιδευτική επιμέλεια εκπαιδευτικών βιβλίων και πολύπλευρου έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, μεταξύ άλλων για τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης. Το διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο της, έχει συνάφεια με τους τομείς της σύγχρονης μουσειολογίας, της θεωρίας του υλικού πολιτισμού και της ιστορικής εκπαίδευσης, και εστιάζεται στη μουσειακή εκπαίδευση και στη διδακτική της Ιστορίας.

E-mail: inakou [at] uth [dot] gr

CV: http://uth.academia.edu/IreneNakou/CurriculumVitae

Επιστημονικές δημοσιεύσεις (επιλογή)

Μονογραφίες

Νάκου, Ει. (2000). Τα παιδιά και η Ιστορία: Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία. Αθήνα: Μεταίχμιο.

 Νάκου, Ει. (2001). Μουσεία: Εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός. Αθήνα: Νήσος.

 Νάκου, Ει. (2009). Μουσεία, Ιστορίες και Ιστορία. Αθήνα: Νήσος.

Σχεδιασμός και επιμέλεια συλλογικών τόμων

Νάκου, Ει. & Γκαζή, Α. (2015). Προφορική ιστορία, μουσεία και εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος.

Nakou, I. & Barca, I. (Επιμ.) (2010). Contemporary Public Debates over History Education. International Review of History Education Series. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Βέμη, Μπ. & Νάκου, Ει. (Επιμ.) (2010). Μουσεία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος.

Κόκκινος, Γ. & Νάκου, Ει. (Επιμ.) (2006). Προσεγγίζοντας την Ιστορική Εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα. Αθήνα: Μεταίχμιο.