ΝΙΚΗ ΝΙΚΟΝΑΝΟΥ

Η Νίκη Νικονάνου είναι επίκουρος καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Σπούδασε Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία DAAD στο Πανεπιστήμιο της Kολονίας (μουσειοπαιδαγωγική και Ιστορία της Τέχνης). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ιστορίας της Τέχνης από το Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας και διδάκτορας του Tμήματος Eπιστημών Προσχολικής Aγωγής και Eκπαίδευσης του A.Π.Θ. Το διάστημα 2003-2004 υπήρξε μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Δίδαξε από το 2002 ως το 2011 (από το 2005 ως επίκουρος καθηγήτρια) στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 1994 συνεργάζεται με μουσεία και φορείς εκπαίδευσης και πολιτισμού στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, επικοινωνιακής πολιτικής και εκθέσεων και ως επιστημονική συνεργάτης σε ερευνητικά προγράμματα (π.χ. Socrates, Euromed Heritage II, III) του A.Π.Θ., του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και άλλων οργανισμών. Στο ερευνητικό της έργο περιλαμβάνονται θέματα μουσειολογίας, επικοινωνίας και εκπαίδευσης σε πινακοθήκες, μουσεία και χώρους πολιτισμικής αναφοράς, εκπαιδευτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και αξιολόγησης εκπαιδευτικών διαδικασιών για διαφορετικές ομάδες κοινού. Έχει εκδώσει το βιβλίο: «Μουσειοπαιδαγωγική: από τη θεωρία στην πράξη» (εκδ. Πατάκης 2010) και έχει επιμεληθεί τους επιστημονικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, εκδόσεις και πρακτικά συνεδρίων.

E-mail: niknik [at] uth [dot] gr

Επιστημονικές δημοσιεύσεις (επιλογή)

Μονογραφίες- πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες

 • Nικονάνου, N. 2010. Μουσειοπαιδαγωγική: από τη θεωρία στην πράξη, Πατάκης, (στη σειρά: Μουσειακές Σπουδές) Αθήνα.
 •  Bounia, A., Nikiforidou, A., Nikonanou, N., Matossian, A. D., 2012. Voices from the Museum: Survey Research in Europe's National Museums, Linköping University Electronic Press, on-line: διαθέσιμο ηλεκτρονικά: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:563949

Σχεδιασμός και επιμέλεια συλλογικών τόμων

 • Νικονάνου, Ν., Κασβίκης Κ. (Επιμ.) 2008. Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο. Εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος, Εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα.
 • Μπούνια, Α., Νικονάνου Ν., Οικονόμου, Μ. (Επιμ.) 2008. H Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, Αθήνα.

Κεφάλαια σε επιστημονικούς τόμους

 • Bounia, A., Nikonanou, N., Pitsiava, E., Tsekouras, G.  2009. "Evaluacion cuantitativa y cualitativa del uso de medios audiovisuales en museos mediterraneos: el estudio de caso de Espana", Cesar Carreras Monfort (coordinador), Evaluacion TIC en el patrimonio cultural: metodologias y estudio de casos, Editorial UOC, 273-289
 • Μπούνια, Α. & Νικονάνου, Ν. 2008. «Μουσειακά αντικείμενα και ερμηνεία: δημιουργώντας την εμπειρία, επιδιώκοντας την επικοινωνία», στο Νικονάνου, Ν. & Κασβίκης, Κ. (επιμ.), Εκπαιδευτικά Ταξίδια στο Χρόνο: εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 69-101
 • Kasvikis, K., Nikonanou, N., Kotsakis, K. 2007. “Developing Educational Programmes for Prehistoric Sites: The Greek Case Study-Paliambela, Kolindros”, στο Hodder, I. & Doughty, L. (ed.), Mediterranean Prehistoric Heritage. Training, Education and Management, McDonald Institute for Archaelogical Research, University of Cambridge, Cambridge, 105-116.
 • Νικονάνου, Ν. 2006. «Έκθεμα και επισκέπτης: μορφές επικοινωνίας σε εκθεσιακούς χώρους», στο Παπαγεωργίου, Δ., Μπουμπάρης, Ν., Μυριβήλη, Ε. (επιμ.), Πολιτιστική Αναπαράσταση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 165-185.

΄Αρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

 • Karakasis, Α.& Nikonanou, Ν. “The Greek Pavilion at world expo 2010:A representation of urban reality in a video installation”, Μουσειολογία (υπό έκδοση) On-line στη διεύθυνση: http://museology.ct.aegean.gr/
 • Νικονάνου, N. 2010. «Προσεγγίζοντας το ‘Άλλο’ μέσα στο μουσείο. Μουσεία τέχνης, διαπολιτισμικότητα και εκμάθηση ξένων γλωσσών», Τετράδια Μουσειολογίας 7, 62-66. 
 • Shahani, L., Nikonanou, N., Economou, M. 2008. “Museums opening up to communities using Web 2.0: Promise or reality?”, International Journal of the Inclusive Museum, vol. 1(4), 57-66, http://ijz.cgpublisher.com/product/pub.177/prod.64
 • Nikonanou, N., Kasvikis, K., Fourligka, E. 2005. “Alternative Ways into Teaching Archaeology: Design, Implementation and Evaluation“, Μουσειολογία, 2, 51-62 On-line στη διεύθυνση: www.aegean.gr/culturaltec/museology
 • Νικονάνου, Ν. 2005. «Ο ρόλος της μουσειοπαιδαγωγικής στο σύγχρονο μουσείο», Τετράδια Μουσειολογίας 2, 18-25.

Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων

 • Νικονανου, Ν. & Μπούνια, Α. 2012, «Εφαρμογές πληροφορικής στα ελληνικά μουσεία: μια μουσειοπαιδαγωγική ανάλυση», Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης & Η. Καρασαββίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012.
 • Νικονάνου, Ν. 2011. «Μουσειοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις: τα έργα τέχνης και η δημιουργική χρήση της γλώσσας», στο Αργυρίου, Μ. Καμπύλης, Π. (επιμ.) Τέχνες και Εκπαίδευση. Δημιουργικοί τρόποι εκμάθησης γλωσσών, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αθήνα, 159-165.
 • Οικονόμου, Μ., Νικονάνου, Ν., Κασβίκης, Κ., Οικονόμου, Δ., Σαμαρούδη, Σ. 2001, «Εκπαιδευτικά προγράμματα και ηλεκτρονικές εφαρμογές Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης: νέες τεχνολογίες σας εργαλείο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο» στο Γαβριλάκη (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου Η Άνοιξη των Μουσείων, ΚΕ’ΕΠΚΑ, Ιστορικά και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου, Ρέθυμνο, σ. 243-254.
 • Shahani, L., Nikonanou, N. and Economou, M., 2008. “Museums Curating Online Content Using Web 2.0: Making Cultural Production more Democratic”, CIDOC Annual Conference, Athens 2008, (on line: http://cidoc.mediahost.org/content/archive/cidoc2008/Documents/papers/drfile.2008-06-38.pdf