ΜΠΙΛΗ ΒΕΜΗ

Η Μπίλη Βέμη είναι επίκουρος καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής  Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη με εφαρμογές στην Μουσειακή Εκπαίδευση». Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε δίπλωμα ξεναγού από την  Ανωτέρα Σχολή Ξεναγών του ΕΟΤ. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της στο πανεπιστήμιο Paris I-Pantheon Sorbonne.  Το διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο της, στρέφεται τους τομείς της αρχαίας και της βυζαντινής τέχνης και της διδακτικής της, της μουσειοπαιδαγωγικής, της αρχαιολογίας στην εκπαίδευση, του σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών δράσεων μουσείων και της αξιολόγησής τους, τη σχέση των εκπαιδευτικών με τα μουσεία και την πολιτισμική κληρονομιά.
Ε-mail: bvemi [at] uth [dot] gr   /  www.bvemi.blogspot.com

Επιστημονικές δημοσιεύσεις (επιλογή)
Μονογραφίες
Vemi V., 1989, Les chapiteaux ioniques à imposte de Grèce à l'époque paléo¬chré-tienne, Bulletin de Correspondance Hellénique, Supl. XVII, έκδ. École Française d' Athènes, Παρίσι
Βέμη Μπ., 1999, Το κουτί της γραφής. Πάνω σε τι και με τι. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, Αθήνα (Βιβλία και μουσειοσκευή που απευθύνονται κυρίως στους εκπαι¬δευτικούς και μα¬θητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της προσχολικής ηλικίας).

Σχεδιασμός και επιμέλεια συλλογικών τόμων
Σταυρίδου Ε., Βέμη Β. και Κάββουρα Θ. (Επιμ.), (2005). Βιβλία, υλικά, λογισμικά για την εκπαίδευση: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη. Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας. Βόλος: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Βέμη, Μπ. & Νάκου, Ει. (Επιμ.) (2010). Μουσεία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος.