Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

Τίτλος Φοιτητής/τρια Επιβλέπων
Αναζήτηση της μνήμης του παρελθόντος στην πόλη: Εκπαιδευτικό παιχνίδι δραστηριοτήτων για το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Βόλου. ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία, Π.Θ. Αναστασία Σωτηρίου Ειρήνη Νάκου
Καταγραφή και αξιολόγηση έντυπου εκπαιδευτικού υλικού των Μουσείων της ευρύτερης περιοχής του Βόλου. Προτάσεις βελτίωσης. ΠΜΣ Παιαδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία, Π.Θ. Δάφνη Σαραγιώτη Ειρήνη Νάκου
Ο κοινωνικός ρόλος μουσείων: Η συμβολή των τριών Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) στη συμπερίληψη. ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Αισθητική Αγωγή, θεωρία και δράσεις, Α.Π.Θ. Κατερίνα Αραμπατζή Νίκη Νικονάνου
Συμμετοχικές δράσεις με κοινότητες: η εφαρμογή θεατρικών τεχνικών στην εμπειρία και ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. ΠΜΣ Επιστήμες της αγωγής: Αισθητική αγωγή, θεωρία και δράσεις, Α.Π.Θ. Έλενα Βισέρη Νίκη Νικονάνου
Ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές με ιστορικό περιεχόμενο σε ιστοσελίδες μουσείων. ΠΜΣ Παιδαγωγικό παιχνίδι και Παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία, Π.Θ. Μαρία Ρήνου Ειρήνη Νάκου
Μουσειοπαιδαγωγικές μέθοδοι και υλικό προσέγγισης έργων τέχνης. Δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου για την Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα». ΠΜΣ Παιδαγωγικό παιχνίδι και Παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία, ΠΘ Αγγελική Γιαννοπούλου Νίκη Νικονάνου
Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού πακέτου για το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. ΠΜΣ Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία, Π.Θ. Ευαγγελία Ταμπούρα Νίκη Νικονάνου
Ο Σχεδιασμός και η Εφαρμογή μιας Εναλλακτικής Ξενάγησης με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, στην πόλη του Βόλου. ΠΜΣ Παιδαγωγικό παιχνίδι και Παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία, Π.Θ. Αθανάσιος Μπάρδας Νίκη Νικονάνου
Σχεδιάζοντας μαζί με τα παιδιά: μια μουσειοσκευή για το Εντομολογικό Μουσείο Βόλου. ΠΜΣ Παιδαγωγικό παιχνίδι και Παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία, Π.Θ. Δέσποινα Δούκα Νίκη Νικονάνου
Το E-book PMP: Ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον για τη διαθεματική σύνδεση του μαθήματος των εικαστικών με τη μουσική και την ποίηση. ΠΜΣ Παιδαγωγικό παιχνίδι και Παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία, Π.Θ. Χάρις Χάσουλα Παναγιώτης Κανελλόπουλος
Παίζοντας με τις έννοιες της μουσικής. Συμβολή στη δημιουργία μουσικοπαιδαγωγικού υλικού. ΠΜΣ Παιδαγωγικό παιχνίδι και Παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία, Π.Θ. Κατερίνα Βασδέκη Παναγιώτης Κανελλόπουλος
Η βίωση και η κατανόηση της έννοιας του λάθους από τους μαθητές στα πλαίσια της εκμάθησης μουσικών οργάνων της ευρωπαϊκής λόγιας παράδοσης: Μια έρευνα θεμελιωμένης θεωρίας.ΠΜΣ Παιδαγωγικό παιχνίδι και Παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία, Π.Θ. Αφροδίτη Μιχαηλίδη Παναγιώτης Κανελλόπουλος
Ταξιδεύουμε...... στην αρχαία Μακεδονία: μια μουσειοσκευή για την μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης,ΠΜΣ Παιδαγωγικό Παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ευμορφία Τσιαμάγκα Νίκη Νικονάνου
Το αττικό μετρό ως μουσειακός χώρος: στάσεις και αντιλήψεις των επισκεπτών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - ΠΜΣ: Εκπαίδευση και Πολιτισμός Ρεμπούτσικα Ειρήνη Ειρήνη Νάκου
Μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις για την αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων για τα μουσεία. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - ΠΜΣ: Εκπαίδευση και Πολιτισμός Γράψα Ιωάννα Ειρήνη Νάκου