Δημοσιεύσεις των μελών του εργαστηρίου


Το Εργαστήριο Μουσεικής Έρευνας και Εκπαίδευσης εκδίδει το διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό
Museumedu. Πρόσβαση στα δημοσιευμένα τεύχη του περιοδικού, σχετικές πληροφορίες και οδηγίες προς τους συγγραφείς παρέχονται στη διεύθυνση: http://museumedulab.ece.uth.gr/main/el/node/141

Τα βιβλία, μονογραφίες και συλλογικοί τόμοι, που έχουν συγγράψει, σχεδιάσει και επιμεληθεί μέλη του εργαστηρίου, επικεντρώνονται στην εκπαίδευση, σε σχέση με τα μουσεία αλλά και γενικότερα με ζητήματα πολιτισμού, ιστορίας και τέχνης. Στόχος των δημοσιεύσεων αυτών είναι να συμβάλλουν στο πεδίο έρευνας, συζήτησης και προβληματισμού ως προς τις δυνατότητες διασύνδεσης της εκπαίδευσης με τον πολιτισμό, με βάση σύγχρονες και καινοτόμες διαδικασίες μάθησης και εμπειρίας.

 

Μονογραφίες
Βενιέρη Φ. 2020. Μουσειακό θέατρο: νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο
Κουσερή Γ. 2019. Ιστορική σκέψη, σχολείο και μουσείο. Από την έρευνα στις εκπαιδευτικές εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Σηφάκη Ε. 2015. Σπουδές φύλου και λογοτεχνία. Αθήνα: Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Nικονάνου, N. 2010. Μουσειοπαιδαγωγική: από τη θεωρία στην πράξη. Τόμος της σειράς Μουσειακές Σπουδές. Αθήνα: Πατάκης
Νάκου, Ει. 2009. Μουσεία, Ιστορίες και Ιστορία. Αθήνα: Νήσος
Anna Chronaki. 2009. ‘Mathematics, Technologies, Education: The gender perspective’. University of Thessaly Press.
Νάκου, Ει. 2001. Μουσεία: Εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός. Αθήνα: Νήσος.
Νάκου, Ει. 2000. Τα παιδιά και η Ιστορία: Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Συλλογικοί Τόμοι
المتاحف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ � ‫تعليمية‬ ‫تجارب‬ ‫إنشاء‬ ‫المشاركة‬ -‫االستفسار‬ -‫المناقشة‬ ‫بونيا‬ ‫ا‬ ‫وألكسندر‬ ‫نيكونانو‬ ‫ي‬ ‫نيك‬ ‫وان‬ ‫ي‬ ‫ك�‬ ‫وأالن‬ ‫بينيت‬ ‫ا‬ ‫ألكسندر‬ : ‫الحاالت‬ ‫بدارسة‬ ‫قام
Niki Nikonanou & Alexandra Bounia. 2020. Creating Learning Experiences in Museums: Discussing – Inquiring – Participating, UCL QATAR
Σηφάκη Ε. 2018. Επιστημονική επιμέλεια, Θεώρηση μετάφρασης και Πρόλογος του T. Eagleton Ιδεολογία, Μία Εισαγωγή. Μτφρ. Μελέτης Λάμπρου. Εκδόσεις Πεδίο: Αθήνα
Νάκου, Ι. & Γκαζή, Α. (επιμ.) 2015. Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση. Αθήνα: νήσος.
Νικονάνου Ν. (επιμ.) 2015. Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα.Αθήνα: Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Bounia, A., Nikiforidou, A., Nikonanou, N., Matossian, A. D. 2012. Voices from the Museum: Survey Research in Europe's National Museums, Linköping University Electronic Press
Βέμη, Μπ. & Νάκου, Ει. (επιμ.) 2010. Μουσεία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος.
Κανελλόπουλος, Π. Α. & Τσαφταρίδης, Ν. (επιμ.) 2010. Η Τέχνη στην Εκπαίδευση – Η Εκπαίδευση στην Τέχνη: Εξερευνήσεις του Δημιουργικού Ρόλου της Τέχνης στην Εκπαίδευση.
Nakou, I. & Barca, I. (επιμ.) 2010. Contemporary Public Debates over History Education. International Review of History Education Series. Charlotte, NC: Information Age Publishing.
Νικονάνου, Ν., Κασβίκης Κ. (επιμ.) 2008. Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο: Εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Κόκκινος, Γ. & Νάκου, Ει. (επιμ.) 2006. Προσεγγίζοντας την Ιστορική Εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Anna Chronaki and Iben Maj Christiansen (eds.) 2005. Challenging Perspectives in Mathematics Communication. Information Age Publishing Inc. USA.