Ερευνητικά Προγράμματα

Τίτλος Έργου Επιστημονικός Υπεύθυνος Διάρκεια
SMOOTH EDUCATIONAL SPACES. PASSING THROUGH ENCLOSURES AND REVERSING INEQUALITIES THROUGH EDUCATIONAL COMMONS Γιάννης Πεχτελίδης, Νίκη Νικονάνου, Παναγιώτης Κανελλόπουλος 2020-2022
Μουσειοπαιδαγωγική συμβουλευτική υποστήριξη στο σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών για το Μουσείο Ακρόπολης Νίκη Νικονάνου 2018-2019
Αξιοποιώντας τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα μουσεία, τα τοπία μνήμης και τους γεωτόπους για την εκπαίδευση του πολίτη στον 21ο αιώνα Νίκη Νικονάνου 2018
Συμμετοχικές δράσεις και πολιτιστικοί οργανισμοί Νίκη Νικονάνου 2018- σήμερα
Πρακτική άσκηση σε νηπιαγωγεία και Μουσεία Νίκη Νικονάνου 2017-σήμερα
AstronART Project, μια εκπαιδευτική, πολιτιστική πρωτοβουλία: Έρευνα Αξιολόγησης Νίκη Νικονάνου 2017-2018
1884_Revolution_Revisited: H Έκθεσις των Μνημείων του Ιερού Αγώνος Φωτεινή Βενιέρη 2015
Διερεύνηση των ιδεών, της γενικής γνώσης και κατανόησης μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ολοκαύτωμα. Ειρήνη Νάκου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Stuart Foster, Rosalyn Ashby, Adrian Burgess (University of London, Institute of Education) 2013-2015
Πρόσβαση ατόμων με προβλήματα όρασης σε μουσεία Ειρήνη Νάκου 2012-2014
De.Mu.CiV., Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης Παναγιώτης Κανελλόπουλος 2012-2015