Προπτυχιακές Εργασίες

Τίτλος Φοιτητής Επιβλέπων
Ειδικά ζητήματα Ιστορίας της Τέχνης Φοιτητές/φοιτήτριες 7ου εξαμήνου Νίκη Νικονάνου
Μουσειακή εκπαίδευση και επικοινωνία σε μουσεία τέχνης και πολιτισμού Φοιτητές/Φοιτήτριες του 4ου εξαμήνου Νίκη Νικονάνου
Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μουσειακούς χώρους και χώρους πολιτισμικής αναφοράς Φοιτητές/Φοιτήτριες του 6ου εξαμήνου Νίκη Νικονάνου
Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση μουσειοπαιδαγωγικού εκπαιδευτικού προγράμματος - Προπτυχιακές εργασίες στο πλαίσιο του μαθήματος "Σύγχρονες εφαρμογές της μουσειοπαιδαγωγικής και Νηπιαγωγείο" Φοιτήτριες/φοιτητές 6ου εξαμήνου Ειρήνη Νάκου
Θεωρία του Υλικού Πολιτισμού και εκπαιδευτική έρευνα - προπτυχιακές εργασίες στο πλαίσιο του μαθήματος "Παιδική ηλικία και αντικείμενα" Φοιτήτριες / φοιτητές 5ου & 7ου εξαμήνων Ειρήνη Νάκου
Προφορική ιστορία, μουσεία και εκπαίδευση - Προπτυχιακές εργασίες στο πλαίσιο του μαθήματος "Διδακτική της Ιστορίας και Μουσεία" Φοιτήτριες/φοιτητές 5ου εξαμήνου Ειρήνη Νάκου
Κριτική παρουσίαση και εκπαιδευτική επεξεργασία ενός μουσείου - Προπτυχιακές εργασίες του υποχρεωτικού μαθήματος "Μουσειακή εκπαίδευση" Όλες οι φοιτήτριες και φοιτητές 4ου εξαμήνου Ειρήνη Νάκου