Β' Διεθνές Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας - Η μνήμη αφηγείται την πόλη: Προφορικές μαρτυρίες για το παρελθόν και το παρόν του αστικού χώρου. Μάρτιος 2014

Η Ένωση Προφορικής Ιστορίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών οργανώνει το Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας με τίτλο Η μνήμη αφηγείται την πόλη: Προφορικές μαρτυρίες για το παρελθόν και το παρόν του αστικού χώρου, στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2014.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

AttachmentSize
OH Athens 2014 cfp τελική.pdf303.29 KB