Νέος συλλογικός τόμος: Νάκου, Ι. & Γκαζή, Α. (Επιμ.) (2015). Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση. Αθήνα: νήσος.

Περισσότερες πληροφορίες για τον συλλογικό τόμο Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση, βλ. Δημοσιεύσεις.