Νάκου, Ει. 2001. Μουσεία: Εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός. Αθήνα: Νήσος.

Νάκου, Ει. (2001). Μουσεία: Εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός. Αθήνα: Νήσος. 

Το βιβλίο επιχειρεί μία ουσιαστική εισαγωγή στις πολιτισμικές διαστάσεις των πραγμάτων, με βάση τη Θεωρία του Υλικού Πολιτισμού, στη Σύγχρονη Μουσειολογία και στη Μουσειακή Εκπαίδευση. Επεξεργάζεται την ιστορικότητα της ερμηνείας των πραγμάτων και εξετάζει τις τυπολογίες τους, παρακολουθεί την ιστορική συγκρότηση των μουσείων και αναλύει την πολυσημία των μουσειακών αντικειμένων και χώρων, και παρουσιάζει κριτικά το θεωρητικό υπόβαθρο και τις αναζητήσεις σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών σε μουσειακούς χώρους.