ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διευθύντρια:                                         Νίκη Νικονάνου (Αναπληρώτρια καθηγήτρια) 

Συνυπεύθυνη:                                      Ειρήνη Νάκου (Ομότιμος Καθηγήτρια)

Μέλη ΔΕΠ:                                            Άννα Χρονάκη (Καθηγήτρια)

                                                            Παναγιώτης Κανελλόπουλος (Αναπληρωτής καθηγητής)

                                                            Γιάννης Πεχτελίδης (Επίκουρος)

      Ελευθερία Τσέλιου (Επίκουρος καθηγήτρια)

Διδάκτoρες:                                          Μαρία Βλαχάκη

                                                            Γεωργία Κουσερή

                                                            Δέσποινα Καλεσοπούλου

Υποψήφιοι Διδάκτορες:                          Φωτεινή Βενιέρη

                                                            Ιωάννα Γράψα

                                                            Μαρία Νάνου

Εξωτερικοί Συνεργάτες:                         Αιμιλία Καλογιάννη

Διατελέσαντα Μέλη:                              Μπίλη Βέμη

Τεχνική Υποστήριξη:                              Γιώργος Θάνος

                                                            Χαράλαμπος Παπαδήμας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ                  

Για την οργάνωση και την πραγματοποίηση του έργου του, το Εργαστήριο Μουσειακής Εκπαίδευσης και Έρευνας συνεργάζεται με Πολιτιστικούς οργανισμούς, με ελληνικά και διεθνή Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, με Μουσεία και Σχολεία.

Μεταξύ άλλων, βασικοί και σταθεροί συνεργάτες στην πόλη του Βόλου είναι:
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗΚΙ), η ΙΓ’ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, το Κέντρο Τέχνης Ντε Κίρικο, το Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή, το Μουσείο Πλινθοκεραμοποίας Τσαλαπάτα.