Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Εκπαίδευσης

Συμμετοχή στη διοργάνωση του Πρώτου Πανελλήνιου Συνεδρίου Προσχολικής Εκπαίδευσης, που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την 15η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής και τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης, στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2007, στη Θεσσαλονίκη.