Πρόγραμμα Μελίνα – Τέχνες και πολιτισμός στην εκπαίδευση

Βασικός σκοπός της ημερίδας, Πρόγραμμα Μελίνα – Τέχνες και πολιτισμός στην εκπαίδευση,  ήταν η συνάντηση και ο διάλογος της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής με βασικούς συντελεστές του Προγράμματος, ώστε να γνωρίσουν αναλυτικά το πρωτοπόρο αυτό εκπαιδευτικό έργο και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές αρχές. Στο Πρώτο Μέρος της Ημερίδας έγινε παρουσίαση του Προγράμματος από τον συντονιστή του Προγράμματος, Νίκο Παΐζη, και από το βασικό μέλος, Μένη Θεοδωρίδη. Στο Δεύτερο Μέρος λειτούργησαν εργαστήρια, στα οποία συμμετείχαν 50 φοιτήτριες, φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο, στις 19 Μαΐου 2007.