Εκπαιδευτικό υλικό για την αξιοποίηση μουσείων

Η έκθεση, Εκπαιδευτικό υλικό για την αξιοποίηση μουσείων, οργανώθηκε ως παράλληλη εκδήλωση του Πανελληνίου Συνεδρίου Μουσεία και Εκπαίδευση, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 11 Νοεμβρίου 2007.