Μουσειοπαιδαγωγικές Μέθοδοι και Σχεδιασμός Καινοτόμων Δράσεων Erasmus +

Το Σεμινάριο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (Βασική Δράση 1): «Ιχνηλατώντας το Χθες, το Σήμερα και το Αύριο: Η Αξιοποίηση Μουσείων και Πολιτιστικών Χώρων, στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάστασης της Εκπαίδευσης»

Κωδικός Αριθμός: 2017-1-CY01-KA101-026627, Βόλος, 2018 .Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας- Αμμοχώστου, Πρόγραμμα Erasmus+