Η προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης στους παραπάνω τομείς και η συνεργασία με συναφή ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα, κέντρα ερευνών, πολιτιστικούς οργανισμούς, αλλά και με κοινότητες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Ο σχεδιασμός και η ερευνητική πλαισίωση πειραματικών παιδαγωγικών παρεμβάσεων σε χώρους πολιτισμού.

H συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), με τα συναφή Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας, με μουσεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων και Νεότερων Μνημείων, με δημοτικούς και πολιτιστικούς φορείς, με αρχεία, βιβλιοθήκες, καθώς και με σχολικές εκπαιδευτικές κοινότητες.

Η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

Η έκδοση του διεθνούς ηλεκτρονικού περιοδικού MuseumEdu, το οποίο είναι αναρτημένο στη σελίδα του Εργαστηρίου.

Η συγκέντρωση πρότυπων ερευνητικών εργασιών, εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

Development of cutting-edge research projects in the fields of Museology, Museum Education, History and Art Education.

Design and implementation of experimental educational projects in a variety of cultural centers and educational spaces.

Collaboration with the International Council of Museums, with museums, other cultural organizations, archaeological and historical institutions, libraries, archives, and educational communities.

Publication of an international online journal.

Collection and dissemination of relevant original research, educational projects and educational material.

Organization of conferences, symposiums, seminars and other related activities.