Η προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης στους παραπάνω τομείς και η συνεργασία με συναφή ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα, κέντρα ερευνών, πολιτιστικούς οργανισμούς, αλλά και με κοινότητες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Ο σχεδιασμός και η ερευνητική πλαισίωση πειραματικών παιδαγωγικών παρεμβάσεων σε χώρους πολιτισμού.

H συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), με τα συναφή Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας, με μουσεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων και Νεότερων Μνημείων, με δημοτικούς και πολιτιστικούς φορείς, με αρχεία, βιβλιοθήκες, καθώς και με σχολικές εκπαιδευτικές κοινότητες.

Η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

Η έκδοση του διεθνούς ηλεκτρονικού περιοδικού MuseumEdu, το οποίο είναι αναρτημένο στη σελίδα του Εργαστηρίου.

Η συγκέντρωση πρότυπων ερευνητικών εργασιών, εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

Η προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης στους παραπάνω τομείς και η συνεργασία με συναφή ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα, κέντρα ερευνών, πολιτιστικούς οργανισμούς, αλλά και με κοινότητες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.​

Ο σχεδιασμός και η ερευνητική πλαισίωση πειραματικών παιδαγωγικών παρεμβάσεων σε χώρους πολιτισμού.​

H συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), με τα συναφή Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας, με μουσεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων και Νεότερων Μνημείων, με δημοτικούς και πολιτιστικούς φορείς, με αρχεία, βιβλιοθήκες, καθώς και με σχολικές εκπαιδευτικές κοινότητες.​

Η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.​

Η έκδοση του διεθνούς ηλεκτρονικού περιοδικού MuseumEdu, το οποίο είναι αναρτημένο στη σελίδα του Εργαστηρίου.​

Η συγκέντρωση πρότυπων ερευνητικών εργασιών, εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού.​