Διευθύνσεις Φορέων

Τίτλος URL Σύνδεσμος επεξεργασίας
ΟΔΥΣΣΕΥΣ - Πολιτιστική κληρονομιά http://odysseus.culture.gr/
Bundesverband Deutscher Kinder- und Jugendmuseen http://www.bv-kindermuseum.de/
Association of Children's Museums (ACM) http://www.childrensmuseums.org/
HANDS ON! Europe - Association of Children's Museums http://www.hands-on-europe.net/
Association of Science-Technology Centers (ASTC) http://www.astc.org/
American Association of Museums http://www.aam-us.org/
Deutscher Museumsbund http://www.museumsbund.de/
Museums Association UK http://www.museumsassociation.org/home
Διεθνές Επιστημονικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό «Μουσειολογία» http://museology.ct.aegean.gr/
Εργαστήριο Μουσειολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/labs/museologylab/
Museum and Society (scientific Journal) http://www.le.ac.uk/ms/museumsociety.html
University of Leicester, Research center for Museums and Galleries http://www.le.ac.uk/ms/research/rcmg.html
Museums in USA http://museumca.org/usa/
Virtual Library museums pages http://archives.icom.museum/vlmp/
Google Art Project http://www.googleartproject.com/
ΥΠΕΠΘ http://www.ypepth.gr/
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΝΑ http://www.prmelina.gr/
ΤΕΠΕ (Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας ΥΠΠΟΤ) http://www.yppo.gr/1/g1541.jsp?obj_id=2588
ΥΠΠΟΤ http://www.culture.gr/
ICOM (International Council of Museums) http://icom.museum/