Το Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης αποσκοπεί στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, εκθέσεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
Τα τελευταία έτη το Εργαστήριο έχει οργανώσει ή έχει συμμετάσχει στην οργάνωση των ακόλουθων συνεδρίων και εκδηλώσεων: