ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

Το ηλεκτρονικό, ελεύθερης πρόσβασης και με κριτές διεθνές περιοδικό Museumedu είναι μία έκδοση του Εργαστηρίου Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που επιδιώκει να παρέχει ένα πεδίο συνάντησης και πολύπλευρου διεθνούς διαλόγου για τη μουσειακή εκπαίδευση, τόσο σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό, ώστε να προωθείται η διεπιστημονική συνεργασία και να διευκολύνεται η συνάντηση του ακαδημαϊκού λόγου με την πρακτική εφαρμογή και την εμπειρία.

Το Museumedu εκδίδεται κάθε έτος με συγκεκριμένο θέμα, το οποίο ανακοινώνεται περίπου ενάμιση χρόνο πριν, με την Ανακοίνωση Νέου Τεύχους και την αντίστοιχη Πρόσκληση Συμμετοχής. Παράλληλα, δεν αποκλείεται και η έκδοση τευχών με ποικιλία επιμέρους θεμάτων, ώστε να διευκολύνεται και η δημοσίευση πρωτότυπων διαθεματικών επίκαιρων κειμένων.  Επίσης δεχόμαστε προτάσεις για την έκδοση τευχών με ειδικό θέμα. Η υποβολή σχετικών προτάσεων και άρθρων γίνεται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: Niki Nikonanou niknik@ece.uth.gr, Panagiotis Kanellopoulos pankanel@ece.uth.gr

ΣΤΟΧΟΙ

Το Περιοδικό αποσκοπεί να συμβάλλει στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ομάδων και ατόμων, στους τομείς της μουσειολογίας, της μουσειακής εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των τεχνών και της ιστορίας.
Αποβλέπει σε ουσιαστική αποτίμηση αντίστοιχων εφαρμογών και στη συστηματοποίηση των εμπειρικών δεδομένων, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για μία επιστημονικά τεκμηριωμένη μουσειακή εκπαίδευση αλλά και γενικότερα εκπαίδευση σε θέματα πολιτισμού στη χώρα μας.
Επίσης, αποσκοπεί στην ενημέρωση επιστημόνων, ερευνητών, εκπαιδευτικών, φοιτητών και εργαζομένων στα μουσεία και τον πολιτισμό για την διεθνή πρακτική και τον αντίστοιχο προβληματισμό, αλλά και στην ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας για το αντίστοιχο έργο και τον προβληματισμό στην Ελλάδα.
Για αυτό, πρόθεση του Περιοδικού είναι δημοσίευση πρωτότυπων πρωτοποριακών ερευνητικών και θεωρητικών κειμένων, και η κριτική παρουσίαση σχετικών εκδόσεων αλλά και πρακτικών εφαρμογών στο πεδίο των εκπαιδευτικών δράσεων και του έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και εκθέσεων, συνεδρίων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

ΥΛΗ

Η ύλη του περιοδικού περιλαμβάνει άρθρα ελλήνων και ξένων επιστημόνων, καλλιτεχνών, στελεχών μουσείων, εκπαιδευτικών και μεταπτυχιακών φοιτητών, τα οποία διατυπώνουν θέσεις, προβληματισμούς, αναζητήσεις, κριτικές αποτιμήσεις, απόψεις, ιδέες και εφαρμογές που συνδέονται με  σύγχρονες και εναλλακτικές προσεγγίσεις της Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά θεματικά πεδία:
Θεωρητικές και ερευνητικές διερευνήσεις της μουσειακής εκπαίδευσης
Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση μουσειοπαιδαγωγικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Μουσειακή εκπαίδευση και μουσειολογία
Θεωρία του Υλικού Πολιτισμού και εκπαιδευτική έρευνα
Μουσεία και Ιστορία
Μουσεία και ιστορική εκπαίδευση
Μουσεία και Τέχνες
Τα μουσεία στην εκπαίδευση / Η εκπαίδευση στα μουσεία
Μουσείο και Σχολείο
Μουσεία, επικοινωνία και προσβασιμότητα
Μουσειακές εκθέσεις, εκπαίδευση και επικοινωνία
Εκπαιδευτικά ψηφιακά μέσα και εφαρμογές με πολιτιστικό περιεχόμενο
Οι τέχνες και ο πολιτισμός στην εκπαίδευση
Διαπολιτισμική εκπαίδευση και χώροι πολιτισμικής αναφοράς
Δια βίου μάθηση και πολιτισμική κληρονομιά
Μουσειακή εκπαίδευση και διαφορετικές ομάδες κοινού
Μουσειακή εκπαίδευση και διαφορετικά πολιτισμικά εργαλεία.

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Όλα τα κείμενα που αποστέλλονται στο Περιοδικό προς δημοσίευση κρίνονται από κριτές, εφ’ όσον ακολουθούν πιστά τις Οδηγίες προς τους συγγραφείς. Δημοσιεύονται άρθρα στην ελληνική και την αγγλική συνοδευόμενα με περιλήψεις και στις δύο γλώσσες.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Νίκη Νικονάνου,  Καθηγήτρια Μουσειακής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

David Anderson, Professor, Museum Education,

University of British Columbia, Vancouver, Canada.

Andreas Andreou, Professor, History and Culture in Education,

University of West Macedonia. Greece.

Kostas Arvanitis, Senior Lecturer, Museology,

University of Manchester, UK.

Amy Bartow-Melia, Associate Director for Programs and Strategic Initiatives,

National Museum of American History, Smithsonian Institution, USA.

Alexandra Bounia, Associate Professor, Museology, 

University of the Aegean

Lis Cercadillo, National Institution for Educational Assessment,

Ministry of Education, Culture and Sport, Spain.

Teti Chadzinikolaou, President of ICOM-GREECE,

International Council of Museums-Greece .

Arthur Chapman, Senior Lecturer, History Education,

Institute of Education, University of London, UK.

Anastasia Chourmouziadi, Assistant Professor, Museums, Education

and Communication, University of the Aegean, Greece.

Maria Economou, Lecturer, Museum Studies,

University of Glasgow, UK.

Anastasia Filippoupoliti, Assistant Professor, Musem Education,

Demokritus University, Greece.

Andromache Gazi, Assistant Professor, Museology,

Panteion University, Greece.

Stathis Gotsis, Head of the Educational Programmes Office,

Byzantine and Christian Museum, Greece.

Alan McCully, Senior Lecturer, History and Citizenship,

University of Ulster, Northern Ireland.

Esther Solomon, Assistant Professor, Museology,

University of Ioannina, Greece.

Makito Yurita, Associate Professor, Education,

Shimane University, Japan.

Louise Zarmati, Lecturer, Humanities and Social Sciences,

University of Tasmania, Australia.

ΤΕΥΧΗ

Στους ενδιαφερόμενους αναγνώστες παρέχεται ηλεκτρονική πρόσβαση τόσο στο Τρέχον Τεύχος όσο και στα Προηγούμενα Τεύχη του Περιοδικού.


Πρώτο τεύχος

Το πρώτο τεύχος, Museumedu 1. Μουσεία και Εκπαίδευση / Θεωρία και Πράξη: Μουσική, Χορός, Μαθηματικά, το οποίο σχεδίασαν και επιμελήθηκαν οι υπεύθυνοι σύνταξης και έκδοσης του περιοδικού, εκδόθηκε την Άνοιξη του 2015, ως πρώτο πειραματικό τεύχος. Για αυτό τα άρθρα του πρώτου αυτού τεύχους είναι κυρίως γραμμένα από Μέλη του Εργαστηρίου.  

Δεύτερο τεύχος 

Το δεύτερο τεύχος, Museumedu 2Μουσεία και Εκπαίδευση: Προφορική Ιστορία, το οποίο σχεδίασαν και επιμελήθηκαν η Ανδρομάχη Γκαζή και η Ειρήνη Νάκου, εκδόθηκε το Φθινόπωρο του 2015. Περιλαμβάνει άρθρα που επεξεργάζονται θεωρητικά, ερευνητικά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση της προφορικής ιστορίας σε μουσεία και στην εκπαίδευση διεθνώς, με ειδικές αναφορές στην Αγγλία, την Αυστραλία, την Β. Ιρλανδία, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. 

Τρίτο τεύχος 

Το τρίτο τεύχος, Museumedu 3Μουσεία και Εκπαίδευση: Έρευνητικές προσεγγίσεις, το οποίο σχεδίασαν και επιμελήθηκαν η Νίκη Νικονάνου, η Ειρήνη Νάκου και ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2016. Περιλαμβάνει άρθρα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα που συζητούν σύγχρονα ερευνητικά ζητήματα που αφορούν θεωρητικές, διδακτικές και πρακτικές προσεγγίσεις της επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής διάστασης των μουσείων. 

Τέταρτο τεύχος 

Το τέταρτο τεύχος, Museumedu 4Μουσειακή Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικό υλικό, δράσεις, εμπειρίες, το οποίο σχεδίασαν και επιμελήθηκαν η Ειρήνη Νάκου, η Νίκη Νικονάνου και ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2017. Περιλαμβάνει άρθρα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα που παρουσιάζουν κριτικά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση πολύπλευρου εκπαιδευτικού υλικού και μέσων, εκπαιδευτικών δράσεων για μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και εκπαιδευτικών δράσεων που ανταποκρίνονται σε σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις.

Πέμπτο τεύχος 

Το πέμπτο τεύχος, Museumedu 5. Μουσεία, εκπαίδευση και άτομα με αναπηρίες, εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2017 ως ένα ειδικό τεύχος του περιοδικού Museumedu, το οποίο επιμελήθηκαν ο Βασίλειος Αργυρόπουλος και η Χαρίκλεια Κανάρη. Περιλαμβάνει άρθρα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα που συζητά ζητήματα που αφορούν στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς, όπως μουσεία και μνημεία. Το τεύχος, συνολικά, παρουσιάζει σύγχρονες σχετικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες για ισότιμη πρόσβαση στα πολιτισμικά αγαθά, καθώς και τις διαστάσεις και τις προϋποθέσεις για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των μουσείων με τρόπους που προωθούν την κοινωνική ένταξη.

Έκτο τεύχος 

Το έκτο τεύχος, Museumedu 6Μουσεία, εκπαίδευση και «δύσκολη» κληρονομιά, εκδόθηκε το Φθινόπωρο του 2018 ως ένα ειδικό τεύχος του περιοδικού Museumedu, το οποίο επιμελήθηκαν η Εσθήρ Σολομών και η Ελένη Αποστολίδου. Περιλαμβάνει άρθρα στην αγγλική γλώσσα που συζητούν ζητήματα που αφορούν στην προσέγγιση, ανάδειξη, κατανόηση και εκπαιδευτική αξιοποίηση δύσκολων θεμάτων που συνδέονται με την πολιτισμική κληρονομιά σε μουσεία καθώς και σε ευρύτερους χώρους πολιτισμικής αναφοράς.

Έβδομο τεύχος 

Το έβδομο τεύχος, Museumedu 7Τα μουσεία στη λογοτεχνία – Η λογοτεχνία στα μουσεία επιμελήθηκε η Επίκουρος Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ευγενία Σηφάκη. Αφιερωμένο στο διττό θέμα Τα μουσεία στη λογοτεχνία-Η λογοτεχνία στα μουσεία, προσκάλεσε σε συνομιλία και συνεργασία εκπροσώπους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, τις λογοτεχνικές και πολιτισμικές σπουδές, τη μουσειολογία και την εκπαίδευση, ώστε να διερευνήσουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους την πολύπλευρη σχέση λογοτεχνίας και μουσείου, αλλά και άλλων τόπων πολιτισμικής αναφοράς. 

Όγδοο τεύχος 

Το όγδοο τεύχος, Museumedu 8. Εκπαιδευτικά κοινά και Συμπερίληψη,  επιμελήθηκαν η Μαρία Ρήνου, ο Γιάννης Πεχτελίδης, η Νίκη Νικονάνου και ο Αλέκος Πανταζής. Το διπλό ειδικό αυτό τεύχος περιλαμβάνει άρθρα στην αγγλική γλώσσα που παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο SMOOTH που πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Μαΐου 2023 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα τα Εκπαιδευτικά Κοινά.

Οι Υπεύθυνοι Σύνταξης και Έκδοσης

Νίκη Νικονάνου     Παναγιώτης Κανελλόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει πρόσκληση συμμετοχής».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Υπευθύνους Σύνταξης και Έκδοσης του περιοδικού Museumedu στις διευθύνσεις:

Niki Nikonanou niknik@ece.uth.gr

Panagiotis Kanellopoulos pankanel@ece.uth.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Το περιοδικό ακολουθεί το διεθνές σύστημα APA. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο “Οδηγίες προς τους συγγραφείς”.

Συνημμένο ΑρχείοΜέγεθος
Οδηγίες προς συγγραφείς.pdf399.58 KB
Πρόσκληση: Τα μουσεία στη λογοτεχνία.pdf224.52 KB

ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Τίτλος

Online, open access, peer-reviewed  international Journal

Museumedu

___________________________________________________________________________________________________________

Education and Research in Cultural Spaces / Εκπαίδευση και Έρευνα σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

         8 Spring 2024      

Εκπαιδευτικά Kοινά και Συμπερίληψη/ Educational Commons and Ιnclusion

Special double issue/Ειδικό διπλό τεύχος
Guest editors / Επιμελητές/τριες του τεύχους

Μαρία Ρήνου/Maria Rinou, PhD Candidate, University of Thessaly
Γιάννης Πεχτελίδης/Yannis Pechtelidis, Professor, University of Thessaly
Νίκη Νικονάνου/Niki Nikonanou, Professor, University of Thessaly
Αλέκος Πανταζής/Alekos Pantazis, Assistant Professor, University of Thessaly

Museum Education and Research Laboratory
University of Thessaly
ISSN 2408-0748

Museumedu

Online, open access, peer-reviewed international journal for education and research
in cultural spaces

Editors / Συντακτική Επιτροπή

Niki Nikonanou, Panagiotis Kanellopoulos


Museumedu 8
Spring 2024

Εκπαιδευτικά Κοινά και Συμπερίληψη / Educational Commons and Ιnclusion


Special double issue/Ειδικό διπλό τεύχος
Guest editors / Επιμελητές/τριες του τεύχους

Μαρία Ρήνου/Maria Rinou, PhD Candidate, University of Thessaly
Γιάνης Πεχτελίδης/Yannis Pechtelidis, Professor, University of Thessaly
Νίκη Νικονάνου/Niki Nikonanou, Professor, University of Thessaly
Αλέκος Πανταζής/Alekos Pantazis, Assistant Professor, University of Thessaly

Scientific Committee of the Smooth conference / Επιστημονική Επιτροπή του
διεθνούς συνεδρίου του έργου Smooth

Yannis Pechtelidis, Ioannis Kozaris, Alexandros Kioupkiolis, Alekos Pantazis, Silia
Rantitsa, Evi Adamopoulou, Elina Moraitopoulou, Stelios Pantazidis, Elena Viseri, Niki
Nikonanou, Panagiotis Kanellopoulos, Eirini Lazaridou, Angeliki Botonaki, Anna
Chronaki, Paschalis Arvanitidis, Giorgos Papagiannitsis, Andreas Takis, Catarina Tomás,
Liselott Mariett Olsson, Lucía del Moral-Espín, Florian Eßer, Mònica Figueras, Rudi
Roose, Natalia Fernandes, Gianna Cappello, Mittzy Arciniega, Robert Lecusay, Judith
von der Heyde, Carolina Gonçalves, Elisabete Gomes

Contributors / Συγγραφείς

Evi Adamopoulou, Charalampos Baltas, Marina Bantiou, Belén Beltrán-Beltrán, Santiago
Guerrero-Benalcázar, Angeliki Botonaki, Sasa Dimitriadou, Fotini Dimopoulou, Lucía del
Moral-Espín, Carles Feixa, Chrysa Gatzelaki, Marilena Georganta, Antoine Henry, Olga

Imellou, Montserrat Iniesta, Panagiotis Kanellopoulos, Anastasia Karagianni, Maria
Kechagioglou, Alexandros Kioupkiolis, Elisavet Kiourtsoglou, Camilla Löf, Kalliopi
Mathioudaki, Christina Mavini, Cristina Serván Melero, Alain Mille, Sophia Moisiadou
,
Elina Moraitopolou, Alexandros Mokias, Niki Nikonanou, Beatriz Gallego Noche, Chiara
Dell’Oca, Ingrid Otepka, Stelios Pantazidis, Evi Papavergou, Christina Papaioakeim,
Katerina Paraskeva, Yannis Pechtelidis, Villy Polyzouli, Dimitris Psychogyios, Silia
Raditsa, Charlie Moreno-Romero, Anastasios Siatras, Sofia Sarakenidou, Effie Skylitsi,
Vasiliki Spita, Sonia Páez de la Torre, Maria Dimitriou-Tsaknaki, Aikaterini Varella,
Jérémie Virgo, Elena Viseri, Arianna Zottarel

Museumedu 8 is available at the attached files. / Το Museumedu 8 διατίθεται στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένο ΑρχείοΜέγεθος
MuseumEdu 8 – Cover.pdf175 KB
Museumedu8 – Table of contents.pdf94 KB
Museumedu8 – Journal editor’s note.pdf116 KB
Museumedu8 – Introduction.pdf120KB
1. Implementing the theory of educational commons in alternative prevention approaches for addiction – EVI ADAMOPOULOU, ALEXANDROS KIOUPKIOLIS, YANNIS PECHTELIDIS241 KB
2. ‘We win when we are together’: sharing, caring and cooperation among preschool children. Two case studies from the Horizon project 2020 SMOOTH – ANGELIKI BOTONAKI, CHRYSA GATZELAKI, ELENA VISERI, YANNIS PECHTELIDIS173 KB
3. Applying Pedagogical Practices of the Commons for an Entire School Year: Feasible or Despairing? – STELIOS PANTAZIDIS268 KB
4. Common education in schools Gauging potentials for democratic transformation. A case study from Greece – ALEXANDROS KIOUPKIOLIS190 KB
5. Working with children inside and outside school: Skasiarchio’s Social Pedagogy Group in action – ANASTASIA KARAGIANNI & CHARALAMPOS BALTAS257 KB
6. ‘You have a right. The right to be happy’ How to achieve this with Freinet’s Methodology – KALLIOPI MATHIOUDAKI & VASILIKI SPITA228 KB
7. Alternative pedagogies, heterotopias or real utopias in education: advancing freedom and equality: ‘A Realistic Utopia for a Libertarian School of Commons’ – YANNIS PECHTELIDIS, SILIA RADITSA, SOFIA SARAKENIDOU, SASA DIMITRIADOU163 KB
8. Co-operation and Co- construction of knowledge through free expression within the context of Freinet’s Pedagogy – FOTINI DIMOPOULOU & MARILENA GEORGANTA191 KB
9. Intercultural Learning in Nature during Early Childhood: Insights from a Pedagogical Community – AIKATERINI VARELLA202 KB
10. Community-based pedagogy and solidarity practices in teacher education: A case study – ANASTASIOS SIATRAS & ALEXANDROS MOKIAS210 KB
11. Theoretical Perspectives and Teaching Approaches on Integrating Modern Greek History in Kindergarten for Refugee Awareness – MARINA BANTIOU192 KB
12. Self-organization of migrant & refugee students through pedagogical practices of the commons – SOPHIA MOISIADOU & STELIOS PANTAZIDIS314 KB
13. Free the imprisoned knowledge! – Inclusive educational paths in prisons – CHIARA DELL’OCA, ARIANNA ZOTTAREL201 KB
14. Transnational Gangs as Agents of Educational Commons: The Experience of an Exhibition – CARLES FEIXA & MONTSERRAT INIESTA149 KB
15. Four approaches promoting social learning, conflict resolution, resilience and engagement – INGRID OTEPKA225 KB
16. Designing a just/equitable education for persons with disability/special educational needs: An enhanced interdisciplinary educational commons perspective focused on policy and practice as technology – OLGA IMELLOU210 KB
17. It takes a lot of energy to do[ing] nothing”: refusals and idleness – ELINA MORAITOPOLOU, ELENA VISERI, PANAGIOTIS KANELLOPOULOS, NIKI NIKONANOU214 KB
18. Reforming the Educational Approach of Museum Education: Lessons Learnt from Participation in the SMOOTH Project – MARIA KECHAGIOGLOU, CHRISTINA PAPAIOAKEIM, EVI PAPAVERGOU, KATERINA PARASKEVA195 KB
19. ‘Hear, we go again’ of MOMus Museum of Contemporary Art: Challenges and Reflections – CHRISTINA MAVINI, VILLY POLYZOULI, EFFIE SKYLITSI216 KB
20. Digital design and construction commons and their role in Architectural Technology education – DIMITRIS PSYCHOGYIOS2,271 KB
21. From personal to public claim: How can architectural education be important for the rest of the campus? – ELISAVET KIOURTSOGLOU247 KB
22. Constructing educational commons: Feminist methodological process from research to praxis – LUCÍA DEL MORAL-ESPÍN, BEATRIZ GALLEGO NOCHE, CRISTINA SERVÁN MELERO203 KB
23. The Educational Commons and Democratic Education: a possible synergy – CHARLIE MORENO-ROMERO153 KB
24. Participatory reuse of materials as an educational process of sharing knowledge and creating communities – MARIA DIMITRIOU-TSAKNAKI167 KB
25. The building of pedagogical material, an alternative way to educate using educational commons – ANTOINE HENRY, ALAIN MILLE, JÉRÉMIE VIRGO232 KB
26. Chaos as a Common Good? On Circus Pedagogy for Children and Youth on the Move – CAMILLA LÖF184 KB
27. Youth participation: Results, limits and challenges of applying educational commons – SONIA PÁEZ DE LA TORRE, BELÉN BELTRÁN-BELTRÁN, SANTIAGO GUERRERO-BENALCÁZAR265 KB

Online, open access, peer-reviewed  international Journal

Museumedu

___________________________________________________________________________________________________________

Education and Research in Cultural Spaces / Εκπαίδευση και Έρευνα σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

         7 Spring 2020       

 Museums in Literature – Literature in Museums  

Τα μουσεία στη λογοτεχνία – Η λογοτεχνία στα μουσεία 

 

Επιμελήτρια του τεύχους / Guest Editor  

Ευγενία Σηφάκη / Evgenia Sifaki  

Contributors / Συγγραφείς  

 Vasiliki Gratziou 

Meni Kanatsouli 

 Maria Papayianni 

Despina Kalessopoulou 

 Georgia Kouseri

Spyridoula Pyrpili 

Aliki Symeonaki

 Thomas Symeonides 

Reviewers / Κριτές 

Μαρία Αθανασοπούλου, Εμμανουήλ Αρετουλάκης, Βενετία Αποστολίδου, Μάρθα Βασιλειάδη,

Βασίλης Βασιλειάδης, Φωτεινή Βενιέρη, Αγγελική Γιαννικοπούλου, Έφη Γιαννοπούλου,

  Σταματίνα Δημακοπούλου, Γεωργία Καλογήρου, Χαρίκλεια Κανάρη, Μίνα Καραβαντά,

Κατερίνα Καρακάση, Σπύρος Κιοσσές, Μαρία Παπαδοπούλου, Γεωργία Πατερίδου,

Ιουλία Πιπινιά, Κατερίνα Τικτοπούλου, Κώστας Μάγος, Ευτέρπη Μήτση,

Ρίκα Μπενβενίστε, Αγγελική Σπυροπούλου, Ελένη Χοντολίδου, Μαρία Τσουβαλά

Museumedu 7 is available at the attached files. / Το Museumedu 7 διατίθεται στα συνημμένα αρχεία.

Online, open access, peer-reviewed  international Journal

Museumedu

___________________________________________________________________________________________________________

Education and Research in Cultural Spaces / Εκπαίδευση και Έρευνα σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

         6 Autumn 2018       

Museums, education and ‘difficult’ heritage  

Μουσεία, εκπαίδευση και «δύσκολη» κληρονομιά 

 

Guest Editors / Επιμελητές του τεύχους  

Esther Solomon & Eleni Apostolidou  

Contributors / Συγγραφείς  

Andreas Andreou 

 Kostas Kasvikis 

Yehudit Kol-Inbar 

 Eleni Kotjabopoulou 

Georgia Kouseri 

 Angelos Palikidis 

Ioannis Poulios 

Evangelia Sarigianni 

 Maria Auxoliadora Schmidt 

Kay Traille 

Ana Claudia Urban 

Reviewers / Κριτές 

Alexandra Bounia, Kalliopi Fouseki, Cleo Gougouli,

Elli Lemonidou, Marlen Mouliou, Karel Van Nieuwenhuyse,

  George Papaioannou, Alejandro Egea Vivancos 

Museumedu 6 is available at the attached files. / Το Museumedu 6 διατίθεται στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένο ΑρχείοΜέγεθος
COVER.pdf260.34 KB
CONTENTS.pdf228.3 KB
INTRODUCTION.pdf368.18 KB
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.pdf296.56 KB
1. CHALLENGING MYTHS IN THE MUSEUM – THE ACHERON ORACLE OF THE DEAD IN THE IOANNINA ARCHAEOLOGICAL MUSEUM. Eleni Kotjabopoulou.pdf673.4 KB
2. “And who will remember? And how shall we preserve a memory?” NEW APPROACHES TO EXHIBITS ON THE HOLOCAUST. Yehudit Kol-Inbar.pdf703.96 KB
3. MANAGING ‘DIFFICULT’ INTANGIBLE HERITAGE THROUGH THE APPLICATION OF THE LIVING HERITAGE APPROACH: REFLECTIONS ON THE DOCUMENTARY FILM “SILENT WITNESS” ABOUT THE PRISON IN THE CITY OF TRIKALA, GREECE. Ioannis Poulios.pdf500.36 KB
4. TRACING ROADS OF NOSTALGIA: CAN THERE BE A SHARED LIEU DE MÉMOIRE FOR THE GREEK AND THE TURKISH REFUGEES OF THE POPULATION EXCHANGE OF THE LAUSANNE CONVENTION (1923)? Angelos Palikidis.pdf379.58 KB
5. THE ‘DIFFICULT’ PAST OF A TOWN: THE RESONANT SILENCES AND SUPPRESSED MEMORIES OF FLORINA’S CULTURAL HERITAGE. Andreas Andreou & Kostas Kasvikis.pdf495.56 KB
6. THE AUSCHWITZ-BIRKENAU MEMORIAL AND MUSEUM AS A SOURCE OF KNOWLEDGE AND A TRIGGER FOR EMPATHY ABOUT THE HOLOCAUST. Georgia Kouseri.pdf707.52 KB
7. APPROACHING CULTURAL TRAUMA THROUGH MUSEUM EDUCATION. A PROJECT FOR PRIMARY SCHOOL CHILDREN ON THE ASIA MINOR CATASTROPHE. Evangelia Sarigianni.pdf599.74 KB
8. RICE AND RACE: CULTIVATING CURIOSITY ABOUT CONTROVERSIAL HISTORIES. Kay Traille.pdf552.1 KB
9. COMMUNITY MUSEUMS: A PROPOSITION FOR HISTORY EDUCATION. Maria Auxiliadora Schmidt & Ana Claudia Urban.pdf454.61 KB
 

Online, open access, peer-reviewed  international Journal

Museumedu

___________________________________________________________________________________________________________

Education and Research in Cultural Spaces / Εκπαίδευση και Έρευνα σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

         5 October 2017       

Museums, education and people with disabilities  

Μουσεία, εκπαίδευση και άτομα με αναπηρίες 

 

Guest Editors / Επιμελητές του τεύχους  

Vassilios Argyropoulos & Charikleia Kanari  

Contributors / Συγγραφείς  

Vassilios Argyropoulos 

 Sofia-Lefki Chamonikolaou 

David Feeney 

 Diamanto Filippatou 

Simon Hayhoe 

 Charikleia Kanari 

Aristotelis Naniopoulos 

Magda Nikolaraizi 

 Panagiotis Tsalis 

Evmorfia Tsiamanga 

Reviewers / Κριτές 

Despina Desli, Zoe Gavriilidou, Andrea Hathazi,

Ioulia Nisiotou, Konstantinos Papadopoulos,

   Vladimir Radoulov, Spyridon-Georgios Soulis 

Museumedu 5 is available at the attached files. / Το Museumedu 5 διατίθεται στα συνημμένα αρχεία.

Online, open access, peer-reviewed  international Journal

Museumedu

___________________________________________________________________________________________________________

Education and Research in Cultural Spaces / Εκπαίδευση και Έρευνα σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

         4 June 2017      

Museum Education: Educational material, activities, experiences  

Μουσειακή Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικό υλικό, δράσεις, εμπειρίες 

 

Editors / Επιμελητές  

Irene Nakou, Niki Nikonanou & Panagiotis Kanellopoulos  

Contributors / Συγγραφείς  

Sofia Aidioni 

 Nelli Askouni 

Irene Delidaki 

 Aimilia Fakou 

Pierre-Luc Fillion 

 Katerina Gioftsali 

Irina Grevtsova

Despina Kalesopoulou 

 Konstantinos Karadimitriou 

Marie-Claude Larouche 

 Myrsini Larountzaki 

Sapfo Mortaki 

 Christina Nakou 

Eugenia Oikonomidou 

 Marie-Ève Paillé 

Normand Roy

Olga Sakali

Chrysanthi Simandiraki

Anastasia Sotiriou

Evmorfia Tsiamanga

Xanthippi Vasiliadou

Stefania Vouvousira

Reviewers / Κριτές 

Anna Chronaki, Despina Kalesopoulou, Kostas Kasvikis,

 Kostas Magos, Katerina Michalopoulou, Maria Tsouvala,

 Maria Vlachaki, Nikoleta Yiannoutsou

 

Museumedu 4 is available at the attached files. / Το Museumedu 4 διατίθεται στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένο ΑρχείοΜέγεθος
COVER.pdf182.45 KB
CONTENTS.pdf247.16 KB
INTRODUCTION.pdf273.39 KB
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.pdf333.51 KB
1. TRACES OF WRITING. A POLYMORPHIC EDUCATIONAL TOOL. S. Aidoni., S. Mortaki, E. Oikonomidou & C. Simandiraki (GR).pdf1.27 MB
2. IN THE STREETS OF RESISTANCE. AN EDUCATIONAL ACTIVITY BOARD GAME AT THE NATIONAL RESISTANCE MUSEUM OF VOLOS. A. Sotiriou. (GR).pdf402.15 KB
3. LEARNING FROM VISUAL ARTS IN SOCIAL SCIENCES WITH DIGITAL RESOURCES AND MOBILE TECHNOLOGIES AT THE MONTREAL MUSEUM OF FINE ARTS. M.-C. Larouche, P.-L. Fillion, N. Roy & M.-E. Paillie. (Eng).pdf848.98 KB
4. THE CITY AS AN OPEN-AIR MUSEUM: AN EDUCATIONAL MOBILE APPLICATION FOR THE HISTORIC CENTRE OF BARCELONA. I. Grevtsova. (Eng).pdf424.08 KB
5. THE EDUCATIONAL DRAMA AS AN EXPLORATION TOOL FOR SOLIDARITY IN CULTURE. D. Kalesopoulou. (GR).pdf478.22 KB
6. MOVEMENT AND EXPRESSION TECHNIQUES IN THE MUSEUM. AN EXPERIENTIAL WORKSHOP FOR POST-GRADUATE STUDENTS AT THE ETHNOLOGICAL MUSEUM OF THRACE. K. Gioftsali, K. Karadimitriou & M. Lantzouraki. (GR).pdf345.77 KB
7. PROMOTION OF THE DIALECTIC RELATION OF MUSEUMS AND SCHOOLS ON THE BASIS OF TEACHERS TRAINING. X. Vasiliadou, I. Delidaki, O. Sakali & E. Tsiamanga. (GR).pdf547.82 KB
8. ZOOMING-IN ON THE MUSEUM. THE PEDAGOGICAL AND SOCIAL PARAMETERS OF AN EDUCATIONAL PROGRAMME IN THE KINDERGARTEN. N. Askouni, S. Vouvousira & Ai. Fakou. (GR).pdf511.94 KB
9. MAPPING DESIRE – THE EXPERIENCE OF PLACE AND ROUTES, IN SHELTERS FOR UNACCOMPANIED MIGRANT-REFUGEE MINORS AND PUBLIC SCHOOLS OF ATHENS. Chr. Nakou. (Eng/GR).pdf1.37 MB

Online, open access, peer-reviewed  international Journal

Museumedu

___________________________________________________________________________________________________________

Education and Research in Cultural Spaces / Εκπαίδευση και Έρευνα σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

         3 June 2016      

Museums and Education: Research approaches  

Μουσεία και Εκπαίδευση: Ερευνητικές προσεγγίσεις 

 

Editors / Επιμελητές  

Niki Nikonanou, Irene Nakou & Panagiotis Kanellopoulos  

Contributors / Συγγραφείς  

David Anderson 

 Eleni Apostolidou 

Eleni Boumpari 

 Alexandra Bounia 

Alex de Cosson 

 Kostas Korres 

Georgia Kouseri 

 Lisa McIntosh 

Alexandra Nikiforidoou 

 Niki Nikonanou 

Evi-Maria Pitsiava 

 Irene Reboutsika 

Maria Rinou 

 Maria Vlachaki 

Reviewers / Κριτές 

Andreas Andreou, Kostas Arvanitis, Alexandra Bounia,

 Dora Cavvoura, Lis Cercadillo, Arthur Chapman,

 Anastassia Chourmouziadi, Anna Chronaki, Andromache Gazi,

 Maria Economou, Kostas Kasvikis, Esther Solomon, Kali Tzortzi

 

Museumedu 3 is available at the attached files. / Το Museumedu 3 διατίθεται στα συνημμένα αρχεία.

Online, open access, peer-reviewed  international Journal

Museumedu

___________________________________________________________________________________________________________

Education and Research in Cultural Spaces / Εκπαίδευση και Έρευνα σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

         2 Autumn 2015      

Museums and Education: Oral History   

Μουσεία και Εκπαίδευση: Προφορική Ιστορία 

 

Editors / Επιμελητές  

Andromache Gazi & Irene Nakou  

Contributors / Συγγραφείς  

Amy Bartow-Melia  

Brandon Butler  

Arthur Chapman  

Chris Edwards  

Andromache Gazi  

Natassa Karakatsani  

Alan McCully  

Madgalena Mieri  

Irene Nakou  

Sam Smith  

Yonghee Suh  

Sonia Yaco  

Makito Yurita  

Louise Zarmati  

 

Museumedu 2 is available at the attached files. / Το Museumedu 2 διατίθεται στα συνημμένα αρχεία.

Online, open access, peer-reviewed  international Journal

Museumedu

___________________________________________________________________________________________________________

Education and Research in Cultural Spaces / Εκπαίδευση και Έρευνα σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα

         1 Spring 2015      

Museums and Education – Theory and Practice: Music, Dance, Mathematics  

 Μουσεία και Εκπαίδευση – Θεωρία και Πράξη: Μουσική, Χορός, Μαθηματικά  

Museumedu 1 is available at the attached files. / Το Museumedu 1 διατίθεται στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένο ΑρχείοΜέγεθος
COVER.pdf182.2 KB
CONTENTS.pdf231.98 KB
INTRODUCTION (en).pdf161.87 KB
INTRODUCTION (gr).pdf199.07 KB
1. MUSEUMS AS PLACES FOR LEARNING, ENJOYMENT & INSPIRATION (gr), N. Nikonanou & I. Nakou .pdf746.06 KB
2. MUSIC BEYOND MONUMENTS, P. Kanellopoulos & D. Stefanou.pdf592.55 KB
3. DANCING IN THE MUSEUM (gr), M. Tsouvala.pdf487.88 KB
4. MATHEMATICS WITH/IN MUSEUMS, A. Chronaki.pdf564.68 KB
5. EDUCATIONAL VISITS IN MUSEUMS (gr), Ai. Kalogianni.pdf419.42 KB
6. EXPERIMENTING WITH SOUND, PLAYING WITH CULTURE: COLLABORATIVE COMPOSING AS A MEANS FOR CREATIVE ENGAGEMENT WITH THE MUSEUM WORLD. P. Kanellopoulos & I. Nakou.pdf718.87 KB
7. MUSEUM ENVIRONMENTS FOR CHILDREN (gr), D. Kalessopoulou.pdf640.31 KB
8. AN EDUCATIONAL ART PROGRAMME FOR TEACHERS (gr), E. Papavergou & K. Paraskeva.pdf347.06 KB