Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης), η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Μ.Π.Σ. Δημόσια Ιστορία), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Εργαστήριο Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης) συνδιοργάνωσαν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης με θέμα: “Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση:αναπτύσσοντας μια οργανική και αποτελεσματική σχέση μεταξύ τους”.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η ανάδειξη της τοπικής Ιστορίας ως εξαιρετική πηγή γνώσης, ικανή να διευρύνει τον μορφωτικό ρόλο του σχολείου δημιουργώντας μια διαρκή και δημιουργική σχέση μεταξύ της σχολικής γνώσης και της πραγματικότητας. Η ενασχόληση των μαθητών/τριών με την τοπική Ιστορία συμβάλλει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και τον επαναπροσδιορισμό στάσεων και αξιών μέσα από τη βιωματική μάθηση, την εξερεύνηση και το παιχνίδι. Οι εναλλακτικές αυτές παιδαγωγικές μέθοδοι και δράσεις χρησιμεύουν ως οδηγός αναβάθμισης αφενός της παιδαγωγικής λειτουργίας των σχολικών επισκέψεων, οι οποίες αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και αφετέρου της διδακτικής προσέγγισης του μαθήματος, το οποίο αντιμετωπίζεται μέσα από μια πιο φρέσκια και διερευνητική ματιά.

https://sites.google.com/view/synedriolamia2019/ 

11/2019

 

ISPME Symposium XI brought together a diverse array of international philosophers, scholars, teachers, teacher educators, and creative practitioners interested in engaging in philosophical research concerning music education. The symposium seeked to encourage and stimulate discussion and debate on a wide range of topics relating to the philosophy of music education from international and interdisciplinary perspectives. During the course of the symposium more than fifty scholars from more than ten countries, gathered to debate and discuss their ideas on pressing contemporary issues pertaining to music education, adopting a wide variety of perspectives.  

http://ispme2017.uth.gr/

06/2017

Το Β’ Διεθνές Συνέδριο Προφορική Ιστορίας διεξήχθη στην Αθήνα 6-9 Μαρτίου 2014. Πληροφορίες στο συνημμμένο Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Συνημμένο ΑρχείοΜέγεθος
Πρόγραμμα συνεδρίου 2014.pdf72.73 KB

03/2014

Διεθνές Συνέδριο

Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα

Προφορική Ιστορία και άλλες Βιο-ιστορίες

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 25-27 Μαΐου 2012

Το συνέδριο αυτό έχει σκοπό να συμβάλει στη διαμόρφωση διεπιστημονικής κοινότητας ερευνητών που ασχολούνται με την προφορική ιστορία, τις σπουδές μνήμης και τη βιογραφική προσέγγιση στις κοινωνικές επιστήμες. Ερευνητές από διαφορετικά επιστημονικά πεδία χρησιμοποιούν ως υλικό τις ιστορίες ζωής για να διερευνήσουν τις βιωμένες εμπειρίες, τις πολλαπλές διαμεσολαβήσεις του κοινωνικού στο ατομικό, τους κοινωνικά και ιστορικά προσδιορισμένους τρόπους συγκρότησης της υποκειμενικότητας. Η προφορική ιστορία και η βιογραφική προσέγγιση αναδεικνύονται ως προνομιακά εργαλεία για να μελετηθούν, μεταξύ άλλων, οι τρόποι με τους οποίους τα δρώντα υποκείμενα επεξεργάζονται και διαχειρίζονται ραγδαίες κοινωνικές μεταβολές και ρήξεις στην καθημερινότητά τους· εμπειρίες οδύνης, που σχετίζονται με διαδικασίες πολιτικής ή οικονομικής κρίσης, μετανάστευσης ή προσφυγιάς, αποδόμησης των εργασιακών σχέσεων και αποσύνθεσης του κοινωνικού κράτους. Η προφορική ιστορία συνδέθηκε επίσης με τον εκδημοκρατισμό της ιστορίας και την ανάδυση υποκειμένων που είχαν αποκλειστεί από την ιστορική αφήγηση. Κατά πόσο έχουν αναγνωριστεί η συνεισφορά αυτή και η αξία της προφορικής ιστορίας ως ισότιμο με άλλα ιστορικά πεδία; 

Στόχος μας είναι να καταγράψουμε τις σημαντικές εξελίξεις που σημειώθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία στο πεδίο αυτό στον ελληνικό χώρο και να τις εντάξουμε στις θεωρητικές και μεθοδολογικές συζητήσεις που διεξάγονται στο διεθνή χώρο. Ένα κεντρικό ερώτημα που θα μας απασχολήσει είναι το κατά πόσον η θεσμική αναγνώριση της προφορικής ιστορίας, καθώς και η «έκρηξη μνήμης» και η χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν απομακρύνει τον κλάδο από τους αρχικούς στόχους του: να συμβάλει στην κριτική προσέγγιση των κοινωνικών φαινομένων, στην κοινωνική αλλαγή και στη σύνδεση της ιστορικής και κοινωνικής έρευνας με τις κοινότητες που μελετάει (για μια σχετική συζήτηση, βλέπε http://www.iohanet.org/debate/). Στην εποχή κρίσης που διανύουμε, αυτό το ερώτημα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. 

Με τη συμμετοχή κορυφαίων ερευνητών και από το εξωτερικό, το συνέδριο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως χώρος συνάντησης, διαλόγου και ανταλλαγής γνώσεων, μεθοδολογικών και θεωρητικών προσεγγίσεων ανάμεσα στις παλαιότερες και νεότερες γενιές ερευνητών. Έτσι ο τίτλος του συνεδρίου «Γεφυρώνοντας τις γενιές» αφορά ταυτόχρονα την ίδια την πρακτική της αφηγηματικής συνέντευξης, μέσα από την οποία μεταβιβάζονται γνώσεις και νοήματα από τη μια γενιά στην άλλη, και τη συνάντηση δύο γενιών ερευνητών στο χώρο της βιογραφικής προσέγγισης. Ένας δεύτερος στόχος του συνεδρίου είναι η ίδρυση ελληνικής εταιρίας προφορικής ιστορίας και η ένταξή της στη Διεθνή Ένωση Προφορικής Ιστορίας (IOHA), η οποία ιδρύθηκε το 1996 και έχει παραρτήματα σε όλο τον κόσμο.

Με αυτό το σκεπτικό σας καλούμε να συμμετάσχετε με ανακοίνωση στο συνέδριο, εστιάζοντας ειδικότερα στην ιδιομορφία των προφορικών μαρτυριών ως πηγή γνώσης που μπορεί να φωτίσει μέχρι τώρα άγνωστες πτυχές των κοινωνιών μας, μέσα από τη συνάντηση της υποκειμενικότητας των πληροφορητών/τριών μας με τις συλλογικές διαδικασίες της ιστορίας και της κοινωνίας.

Ως ενδεικτικές θεματικές του συνεδρίου προτείνουμε τις εξής πέντε:

· Η προφορική ιστορία και η κοινότητα

H σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από μια ακραία τάση ατομικισμού, αλλά παράλληλα αναδύονται νέες συλλογικότητες που διεκδικούν μια φωνή στο δημόσιο χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της κοινότητας αποκτά νέα σημασία που διαφέρει πολύ από την παλιά παράδοση των «community studies». Ερωτήματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα είναι: α) Πώς μπορούν οι ατομικές αφηγήσεις να συμβάλουν στη δημιουργία μιας αίσθησης του ανήκειν σε μια κοινότητα; β) Με ποιο τρόπο συμβάλλει η προφορική ιστορία στην ενδυνάμωση (τοπικών ή παγκοσμιοποιημένων) κοινοτήτων ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του παρόντος; γ) Ποια είναι η συνεισφορά της προφορικής ιστορίας στη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης διχασμένων ή πολυπολιτισμικών κοινοτήτων; δ) Πώς μπορούμε να «επιστρέψουμε» στην κοινότητα τα αποτελέσματα ερευνών που διεξάγονται για αυτήν σε ακαδημαϊκά πλαίσια; ε) Πώς μπορούν τοπικές κοινότητες να δημιουργήσουν τις δικές τους αφηγήσεις για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον;

· Η προφορική ιστορία και οι ψηφιακές τεχνολογίες

Η εξάπλωση των ψηφιακών τεχνολογιών έχει αλλάξει συθέμελα το τοπίο, όχι μόνο στο χώρο της βιογραφικής έρευνας, αλλά και στα ΜΜΕ, στα μουσεία και στα «social media» που επικοινωνούν μέσω Διαδικτύου. Στην ενότητα αυτή θα θέλαμε καταρχάς να δούμε παραδείγματα αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στη διάδοση προφορικών μαρτυριών στο ευρύτερο κοινό, π.χ. μέσω μουσειακών ή ψηφιακών εκθέσεων, ή σε ηλεκτρονικές συλλογές προσβάσιμες μέσω Διαδικτύου. Παράλληλα θέλουμε να εμβαθύνουμε στη σχέση αυτή με ερωτήματα όπως: α) Ποιες νέες (εθνικές ή παγκοσμιοποιημένες) σχέσεις εξουσίας, αλλά και ποιες νέες μορφές αντίστασης δημιουργούνται μέσα από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών;  β) Ποια μπορεί να είναι η συνεισφορά των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη μιας ανθρωπολογίας των αισθήσεων; Τι κερδίζουμε και τι χάνουμε με την προσθήκη μιας οπτικής εικόνας; γ) Κατά πόσο ψηφιακά μέσα όπως το YouTube συμβάλλουν στη δημιουργία νέων άκριτων ηγεμονικών αφηγημάτων; δ) Πώς αναδιαμορφώνεται η έννοια του αρχείου μέσα από τη συγκρότηση οπτικοακουστικών αρχείων; 

· Η προφορική ιστορία σε εποχές κρίσης

Η ενότητα αυτή αφορά αφενός εποχές κρίσης του παρελθόντος (π.χ. πολέμων, εμφύλιων συγκρούσεων, καταστροφών), και αφετέρου τη σημερινή κρίση που θίγει όλες τις κοινωνίες του κόσμου, αλλά ιδιαίτερα την Ευρώπη. Η Ελλάδα που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα αυτής της κρίσης αλλάζει ραγδαία και αποτελεί εμβληματική περίπτωση για τις κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η αλλαγή και σε άλλες χώρες. Ως εκ τούτου αποτελεί ένα προνομιούχο πεδίο έρευνας σχετικά με τις νέες κοινωνικές δυναμικές που δημιουργεί η κρίση. Ποια παραδείγματα έχουμε στον τομέα αυτό με τη χρήση προφορικών μαρτυριών και πώς μπορούμε να καταγράψουμε αυτές τις εμπειρίες; 

· Η προφορική ιστορία στην εκπαίδευση

Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, η εισαγωγή προγραμμάτων προφορικής ιστορίας στην σχολική εκπαίδευση, και ειδικότερα στην ιστορική, μπορεί να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, όχι μόνον ως προς την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά κυρίως ως προς την καλλιέργεια κριτικής ιστορικής γνώσης, σκέψης και ικανοτήτων ιστορικής ερμηνείας, στοιχεία που μπορεί να έχουν θετικές επιπτώσεις για την αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων, όπως η περιθωριοποίηση εθνοτικών ομάδων, μεταναστών και άλλων μειονοτήτων, αλλά και κοινωνικών τραυμάτων, όπως αυτά που αντιμετωπίζουν βαθιά διχασμένες κοινωνίες μετά από εμφύλιες συγκρούσεις. Θέματα που ιδιαίτερα μας ενδιαφέρουν είναι η κριτική παρουσίαση και αποτίμηση πρότυπων προγραμμάτων προφορικής ιστορίας που έχουν ήδη εφαρμοσθεί στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, τόσο στον χώρο της σχολικής εκπαίδευσης όσο και σε πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που αποβλέπουν στην αντίστοιχη κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η παρουσίαση νέων θεωρητικών αναζητήσεων και αντίστοιχων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Κατά δεύτερο λόγο, στην ενότητα αυτή μας ενδιαφέρει και η μελέτη, μέσω προφορικών μαρτυριών,  εκπαιδευτικών πρακτικών του παρελθόντος και πώς αυτές διαφοροποιούνται σήμερα. Τώρα που η εκπαίδευση αλλάζει ραγδαία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με τα πρότυπα της «Νέας Δημόσιας Διαχείρισης, τέτοιου τύπου έρευνες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

· Η προφορική ιστορία και οι σπουδές μνήμης. 

Από τη δεκαετία του 1980 και μετά η προφορική ιστορία και η βιογραφική έρευνα έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών συγκρότησης της ατομικής και κοινωνικής μνήμης. Ωστόσο, κατά τις τελευταίες δεκαετίες το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον φαίνεται να έχει μετατοπιστεί προς τη μελέτη της δημόσιας μνήμης (π.χ. τόποι μνήμης, πολιτικές της μνήμης). Αυτός ο χώρος των «σπουδών μνήμης» σπάνια συνομιλεί με τις θεωρητικές προτάσεις της προφορικής ιστορίας και ακόμα σπανιότερα χρησιμοποιεί προφορικές μαρτυρίες ως πηγή γνώσης. Πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα; Κάποια από τα θέματα που θα μπορούσαν να μας απασχολήσουν αφορούν τη σχέση μεταξύ ατομικής και συλλογικής μνήμης, τον ρόλο της υποκειμενικά βιωμένης εμπειρίας σε σχέση με τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες και οι τεχνικές ανάλυσης των προφορικών μαρτυριών.

Στο χώρο του συνεδρίου θα υπάρχει επίσης ένας ηλεκτρονικός «τόπος μνήμης» όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να μελετήσουν  σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές αποσπάσματα συνεντεύξεων που έχουν συγκεντρωθεί από κατά τόπους ομάδες προφορικής ιστορίας.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο συνέδριο παρακαλούνται να στείλουν τίτλο και περίληψη μέχρι 300 λέξεις, αναφέροντας επίσης τη θεματική που τους ενδιαφέρει μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2012 στη διεύθυνση rvboe@yahoo.gr

H οργανωτική επιτροπή

Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τασούλα Βερβενιώτη – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Μαρία Θανοπούλου – ΕΚΚΕ

Ειρήνη Νάκου – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κωνσταντίνα Μπάδα – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ποθητή Χανταζαρούλα – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γιώργος Τσιώλης – Πανεπιστήμιο Κρήτης

05/2012

Το πανελλήνιο συνέδριο, Μουσεία και Εκπαίδευση: Γενικός απολογισμός, κριτική αποτίμηση, προοπτικές,  οργανώθηκε σε συνεργασία με τα τρία Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Προσχολικής Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής) και με το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM). Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Αμφιθέατρο Κορδάτος) στις 9 έως 11 Νοεμβρίου 2007 με τη συμμετοχή περίπου 600 συνέδρων.

Συνημμένο ΑρχείοΜέγεθος
Φωτογραφίες Συνεδρίου288 bytes

11/2007

Συμμετοχή στη διοργάνωση του Πρώτου Πανελλήνιου Συνεδρίου Προσχολικής Εκπαίδευσης, που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την 15η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής και τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης, στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2007, στη Θεσσαλονίκη.

09/2007

Συμμετοχή στη διοργάνωση της Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, Προσωπογραφίες πόλεων στα Μουσεία Πόλεων: Αντιλήψεις και πρακτικές, που το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗΚΙ) πραγματοποίησε στον Βόλο, στις 1-2 Απριλίου 2006,

04/2006

Συμμετοχή στη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου, Transitional Spaces, Transitional Processes and Research, της Επιστημονικής Οργάνωσης ‘ESREA – Life history and Biography Network’, σε συνεργασία με το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗΚΙ) και της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κοινωνικής Έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου, στον Βόλο, στις 2-5 Μαρτίου 2006.

03/2006

Το Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης συνεργάστηκε με την  εικαστικό και υπεύθυνη της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας AstronART Project, Φανή Μπουντούρογλου, για τη συστηματική της αξιολόγηση, καθώς μια σειρά στοιχείων συνέθεταν έναν πρωτότυπο και καινοτομικό χαρακτήρα της εφαρμογής. Τα αποτελέσματα της εφραμογής και της αξιολόγησής της παρουσιάστηκαν σε Ημερίδα και έκθεση που διοργανώθηκε στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη 07.05.2017-27.05.2017

https://www.facebook.com/astronART/?ref=page_internal

05/2017

Διεθνής Ημέρα Μουσείων

MUSEUM COLLECTIONS MAKE CONNECTIONS / ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ

Ημερίδα του Εργαστηρίου Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης

σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου

στη μνήμη του Γιώργου Χουρμουζιάδη

Την Δευτέρα 12 / 5 /2014 (9:30-14:00) θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στη μνήμη του Γιώργου Χουρμουζιάδη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.

Πληροφορίες για την Ημερίδα, καθώς και για τις εκδηλώσεις (Ξεναγήσεις, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Βιωματικά εργαστήρια, Ομιλίες κλπ.) που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένο ΑρχείοΜέγεθος
MuseumDay2014_web.pdf555.48 KB
Πρόγραμμα Ημερίδας στη μνήμη Γ. Χουρμουζιάδη.pdf238.79 KB
Δελτίο τύπου Ημερίδας στη μνήμη Γ.Χ. Χουρμουζιάδη.pdf125.86 KB

05/2014

Το Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης θα πραγματοποιήσει διημερίδα με θέμα Μουσειακή Εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2013. Η διημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερου επιμορφωτικού προγράμματος, και περιλαμβάνει Εισηγήσεις Βιωματικό Εργαστήρι και Εκπαιδευτική Επεξεργασία Μουσείων.

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 20 Ιουνίου 2013.  Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.        

Συνημμένο ΑρχείοΜέγεθος
Πρόγραμμα 1.pdf307.85 KB

09/2013

Το Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης συμμετείχε στην Ημερίδα “Μιλήστε μας για το μουσείο” που οργανώθηκε στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου στις 19.5.2013, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Διεθνή Ημέρα Μουσείων, με θέμα «Μουσεία (Μνήμη + Δημιουργικότητα) = Κοινωνική Αλλαγή». Στην Ημερίδα οι φοιτήτριες του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ιωάννα Βερνίκου, Ραφαήλα Αργυρώ Καλογήρου, Φωτεινή Μπαλαμούτη και Μαρία Ψύχα, παρουσίασαν τα αποτελέσματα έρευνας-δράσης με θέμα “Πρόσβαση ατόμων με προβλήματα όρασης στο Μουσείο”. Στην ίδια Ημερίδα, η Ειρήνη Νάκου παρουσίασε εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματικά εργαστήρια και εκθέσεις που πραγματοποίησε το Εργαστήριο στο Μουσείο σε συνεργασία με την ΙΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κατά το έτος 2012-2013.

Συνημμένο ΑρχείοΜέγεθος
Πρόγραμμα Ημερίδας.pdf243.01 KB

05/2013

Η Ημερίδα “Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις στη μουσειακή εκπαίδευση” οργανώθηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκε στις 11/11/2012 στο Αμφιθέατρο Σαράτση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο. Το Πρόγραμμα της Ημερίδας παρουσιάζεται στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένο ΑρχείοΜέγεθος
Πρόγραμμα της Ημερίδας286.27 KB

11/2012

Το 2ο Συμπόσιο με αντικείμενο: «Δραστηριότητες μάθησης σε μουσεία και χώρους πολιτισμού με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών» διοργανώθηκε στα πλαίσια του 8ου Πανελλήνιου Συνέδριου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας &  Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο στις 27-30 Σεπτέμβρη 2012.

Το 1ο συμπόσιο της σειράς διοργανώθηκε στην Κόρινθο τον Σεπτέμβριο του 2010 και είχε μεγάλη επιτυχία, τόσο από πλευράς συμμετοχής όσο και περιεχομένου.Ιστοσελίδα 1ου Συμποσίου: http://hci.ece.upatras.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid=57

Το συμπόσιο που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Μουσειολογίας, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εστιάζει  στη χρήση ΤΠΕ σε χώρους πολιτισμού με στόχο την  υποστήριξη της μάθησης, τον εμπλουτισμό της αλληλεπίδρασης και την ενδυνάμωση των χρηστών που εμπλέκονται με χώρους πολιτισμού και αποτέλεσε ένα βήμα διαλόγου και παρουσίασης ερευνητικών εργασιών, αναλύσεων και θεωρητικών μελετών αλλά και πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας και διεθνώς. Προθεσμία υποβολής εργασιών ήταν η 15η Ιουνίου 2012. Οι εργασίες, στα Ελληνικά ή Αγγλικά, θα πρέπει να παρουσιάζουν πρωτότυπα αποτελέσματα από έρευνα ή πρακτικές μελέτες στα παραπάνω θέματα και θα πρέπει να είναι 4-6 σελίδες μορφοποιημένες σύμφωνα με τις οδηγίες του συνεδρίου (http://hcicte2012.uth.gr/main/?q=en/node/8).

Υποβολή γίνεται στην ιστοσελίδα:https://www.easychair.org/conferences/?conf=mlict2012

 Επιστημονική Επιτροπή

Νίκη Νικονάνου niknik@uth.gr

Αλεξάνδρα Μπούνια abounia@ct.aegean.gr

Νικόλαος Αβούρης  avouris@upatras.gr

Νικολέτα Γιαννούτσου nyiannoutsou@upatras.gr

Μαρία Ρούσσου  maria@makebelieve.gr

Δημήτρης Χαρίτος vedesign@otenet.gr

09/2012

Ημερίδα για εκπαιδευτικούς και φοιτήτριες/τές “Ταξιδεύοντας στον Χρόνο μέσα από την Τέχνη – Δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες”.

Το Εργαστήριο Μουσειακής Εκπαίδευσης και Έρευνας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης  και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου οργανώνουν Ημερίδα με θέμα “Ταξιδεύοντας στον Χρόνο μέσα από την Τέχνη – Δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες”, ως παράλληλη εκδήλωση της Έκθεσης “Ταξιδεύοντας στον Χρόνο μέσα από την Τέχνη”. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012, στις 9:00 – 14:15.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα της Ημερίδας και για δηλώσεις συμμετοχής στη σχετική Ανακοίνωση και τα συνημμένα αρχεία στην αρχική σελίδα.

03/2012

Συμμετοχή μελών του Εργαστηρίου στην επιστημονική και οργανωτική επιτροπή που οργάνωσε την ημερίδα, Εκπαιδευτικό υλικό για τα μουσεία: Σχεδιασμός, χρήση, αξιολόγηση. Η Ημερίδα οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο, στις 11 Νοεμβρίου 2007, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού».

11/2007

Βασικός σκοπός της ημερίδας, Πρόγραμμα Μελίνα – Τέχνες και πολιτισμός στην εκπαίδευση,  ήταν η συνάντηση και ο διάλογος της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής με βασικούς συντελεστές του Προγράμματος, ώστε να γνωρίσουν αναλυτικά το πρωτοπόρο αυτό εκπαιδευτικό έργο και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές αρχές. Στο Πρώτο Μέρος της Ημερίδας έγινε παρουσίαση του Προγράμματος από τον συντονιστή του Προγράμματος, Νίκο Παΐζη, και από το βασικό μέλος, Μένη Θεοδωρίδη. Στο Δεύτερο Μέρος λειτούργησαν εργαστήρια, στα οποία συμμετείχαν 50 φοιτήτριες, φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο, στις 19 Μαΐου 2007.

05/2007