Η Ομάδα

Συνεργάτες

Για την οργάνωση και την πραγματοποίηση του έργου του, το Εργαστήριο Μουσειακής Εκπαίδευσης και Έρευνας συνεργάζεται με Πολιτιστικούς οργανισμούς, με ελληνικά και διεθνή Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, με Μουσεία και Σχολεία.

Διευθύντρια:Νίκη Νικονάνου (Αναπληρώτρια καθηγήτρια)
Συνυπεύθυνη:Ειρήνη Νάκου (Ομότιμη Καθηγήτρια)
  
Μέλη ΔΕΠ:Άννα Χρονάκη (Καθηγήτρια)
 Παναγιώτης Κανελλόπουλος (Αναπληρωτής καθηγητής)
 Γιάννης Πεχτελίδης (Αναπληρωτής καθηγητής)
 Ελευθερία Τσέλιου (Αναπληρώτρια καθηγήτρια)
 Ευγενία Σηφάκη (Επίκουρη καθηγήτρια)
 Μάρθα Κατσαρίδου (Επίκουρη καθηγήτρια)
  
Διδάκτoρες:Μαρία Βλαχάκη
 Γεωργία Κουσερή
 Δέσποινα Καλεσοπούλου
 Φωτεινή Βενιέρη
  
Υποψήφιοι Διδάκτορες:Μαρία Ρήνου
 Νίκη Μπαραχάνου
 Κωνσταντίνος Κερασοβίτης
 Γιώργος Χαρωνίτης
 Eύη Nάκου
  
Διατελέσαντα Μέλη:Μπίλη Βέμη
Τεχνική Υποστήριξη:Σεβαστή Θεοδοσίου