ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

Το ηλεκτρονικό, ελεύθερης πρόσβασης και με κριτές διεθνές περιοδικό Museumedu είναι μία έκδοση του Εργαστηρίου Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που επιδιώκει να παρέχει ένα πεδίο συνάντησης και πολύπλευρου διεθνούς διαλόγου για τη μουσειακή εκπαίδευση, τόσο σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό, ώστε να προωθείται η διεπιστημονική συνεργασία και να διευκολύνεται η συνάντηση του ακαδημαϊκού λόγου με την πρακτική εφαρμογή και την εμπειρία.

Το Museumedu εκδίδεται κάθε έτος με συγκεκριμένο θέμα, το οποίο ανακοινώνεται περίπου ενάμιση χρόνο πριν, με την Ανακοίνωση Νέου Τεύχους και την αντίστοιχη Πρόσκληση Συμμετοχής. Παράλληλα, δεν αποκλείεται και η έκδοση τευχών με ποικιλία επιμέρους θεμάτων, ώστε να διευκολύνεται και η δημοσίευση πρωτότυπων διαθεματικών επίκαιρων κειμένων.  Επίσης δεχόμαστε προτάσεις για την έκδοση τευχών με ειδικό θέμα. Η υποβολή σχετικών προτάσεων και άρθρων γίνεται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: Irene Nakou inakou [at] ece [dot] uth [dot] gr, Niki Nikonanou niknik [at] ece [dot] uth [dot] gr, Panagiotis Kanellopoulos pankanel [at] ece [dot] uth [dot] gr

ΣΤΟΧΟΙ
Το Περιοδικό αποσκοπεί να συμβάλλει στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ομάδων και ατόμων, στους τομείς της μουσειολογίας, της μουσειακής εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των τεχνών και της ιστορίας.
Αποβλέπει σε ουσιαστική αποτίμηση αντίστοιχων εφαρμογών και στη συστηματοποίηση των εμπειρικών δεδομένων, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για μία επιστημονικά τεκμηριωμένη μουσειακή εκπαίδευση αλλά και γενικότερα εκπαίδευση σε θέματα πολιτισμού στη χώρα μας.
Επίσης, αποσκοπεί στην ενημέρωση επιστημόνων, ερευνητών, εκπαιδευτικών, φοιτητών και εργαζομένων στα μουσεία και τον πολιτισμό για την διεθνή πρακτική και τον αντίστοιχο προβληματισμό, αλλά και στην ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας για το αντίστοιχο έργο και τον προβληματισμό στην Ελλάδα.
Για αυτό, πρόθεση του Περιοδικού είναι δημοσίευση πρωτότυπων πρωτοποριακών ερευνητικών και θεωρητικών κειμένων, και η κριτική παρουσίαση σχετικών εκδόσεων αλλά και πρακτικών εφαρμογών στο πεδίο των εκπαιδευτικών δράσεων και του έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και εκθέσεων, συνεδρίων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

ΥΛΗ
Η ύλη του περιοδικού περιλαμβάνει άρθρα ελλήνων και ξένων επιστημόνων, καλλιτεχνών, στελεχών μουσείων, εκπαιδευτικών και μεταπτυχιακών φοιτητών, τα οποία διατυπώνουν θέσεις, προβληματισμούς, αναζητήσεις, κριτικές αποτιμήσεις, απόψεις, ιδέες και εφαρμογές που συνδέονται με  σύγχρονες και εναλλακτικές προσεγγίσεις της Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά θεματικά πεδία:
Θεωρητικές και ερευνητικές διερευνήσεις της μουσειακής εκπαίδευσης
Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση μουσειοπαιδαγωγικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Μουσειακή εκπαίδευση και μουσειολογία
Θεωρία του Υλικού Πολιτισμού και εκπαιδευτική έρευνα
Μουσεία και Ιστορία
Μουσεία και ιστορική εκπαίδευση
Μουσεία και Τέχνες
Τα μουσεία στην εκπαίδευση / Η εκπαίδευση στα μουσεία
Μουσείο και Σχολείο
Μουσεία, επικοινωνία και προσβασιμότητα
Μουσειακές εκθέσεις, εκπαίδευση και επικοινωνία
Εκπαιδευτικά ψηφιακά μέσα και εφαρμογές με πολιτιστικό περιεχόμενο
Οι τέχνες και ο πολιτισμός στην εκπαίδευση
Διαπολιτισμική εκπαίδευση και χώροι πολιτισμικής αναφοράς
Δια βίου μάθηση και πολιτισμική κληρονομιά
Μουσειακή εκπαίδευση και διαφορετικές ομάδες κοινού
Μουσειακή εκπαίδευση και διαφορετικά πολιτισμικά εργαλεία.

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Όλα τα κείμενα που αποστέλλονται στο Περιοδικό προς δημοσίευση κρίνονται από κριτές, εφ’ όσον ακολουθούν πιστά τις Οδηγίες προς τους συγγραφείς. Δημοσιεύονται άρθρα στην ελληνική και την αγγλική συνοδευόμενα με περιλήψεις και στις δύο γλώσσες.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ειρήνη Νάκου, Ομότιμος Καθηγήτρια Μουσειακής και Ιστορικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Νίκη Νικονάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μουσειακής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μουσικής Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

David Anderson, Professor, Museum Education,

University of British Columbia, Vancouver, Canada.

Andreas Andreou, Professor, History and Culture in Education,

University of West Macedonia. Greece.

Kostas Arvanitis, Senior Lecturer, Museology,

University of Manchester, UK.

Amy Bartow-Melia, Associate Director for Programs and Strategic Initiatives,

National Museum of American History, Smithsonian Institution, USA.

Alexandra Bounia, Associate Professor, Museology, 

 University of the Aegean

Lis Cercadillo, National Institution for Educational Assessment,

Ministry of Education, Culture and Sport, Spain.

Teti Chadzinikolaou, President of ICOM-GREECE,

International Council of Museums-Greece .

Arthur Chapman, Senior Lecturer, History Education,

Institute of Education, University of London, UK.

Anastasia Chourmouziadi, Assistant Professor, Museums, Education

and Communication, University of the Aegean, Greece.

Maria Economou, Lecturer, Museum Studies,

University of Glasgow, UK.

Anastasia Filippoupoliti, Assistant Professor, Musem Education,

Demokritus University, Greece.

Andromache Gazi, Assistant Professor, Museology,

Panteion University, Greece.

Stathis Gotsis, Head of the Educational Programmes Office,

Byzantine and Christian Museum, Greece.

Alan McCully, Senior Lecturer, History and Citizenship,

University of Ulster, Northern Ireland.

Esther Solomon, Assistant Professor, Museology,

University of Ioannina, Greece.

Makito Yurita, Associate Professor, Education,

Shimane University, Japan.

Louise Zarmati, Lecturer, Humanities and Social Sciences,

University of Tasmania, Australia.

 

ΤΕΥΧΗ
Στους ενδιαφερόμενους αναγνώστες παρέχεται ηλεκτρονική πρόσβαση τόσο στο Τρέχον Τεύχος όσο και στα Προηγούμενα Τεύχη του Περιοδικού.

 Πρώτο τεύχος

Το πρώτο τεύχος, Museumedu 1. Μουσεία και Εκπαίδευση Θεωρία και Πράξη: Μουσική, Χορός, Μαθηματικάτο οποίο σχεδίασαν και επιμελήθηκαν οι υπεύθυνοι σύνταξης και έκδοσης του περιοδικού, εκδόθηκε την Άνοιξη του 2015, ως πρώτο πειραματικό τεύχος. Για αυτό τα άρθρα του πρώτου αυτού τεύχους είναι κυρίως γραμμένα από Μέλη του Εργαστηρίου.  

 

Δεύτερο τεύχος 

Το δεύτερο τεύχος, Museumedu 2Μουσεία και Εκπαίδευση: Προφορική Ιστορία, το οποίο σχεδίασαν και επιμελήθηκαν η Ανδρομάχη Γκαζή και η Ειρήνη Νάκου, εκδόθηκε το Φθινόπωρο του 2015. Περιλαμβάνει άρθρα που επεξεργάζονται θεωρητικά, ερευνητικά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση της προφορικής ιστορίας σε μουσεία και στην εκπαίδευση διεθνώς, με ειδικές αναφορές στην Αγγλία, την Αυστραλία, την Β. Ιρλανδία, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. 

Τρίτο τεύχος 

Το τρίτο τεύχος, Museumedu 3Μουσεία και Εκπαίδευση: Έρευνητικές προσεγγίσεις, το οποίο σχεδίασαν και επιμελήθηκαν η Νίκη Νικονάνου, η Ειρήνη Νάκου και ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2016. Περιλαμβάνει άρθρα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα που συζητούν σύγρονα ερευνητικά ζητήματα που αφορούν θεωρητικές, διδακτικές και πρακτικές προσεγγίσεις της επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής διάστασης των μουσείων. 

Τέταρτο τεύχος 

Το τέταρτο τεύχος, Museumedu 4. Μουσειακή Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικό υλικό, δράσεις, εμπειρίες, το οποίο σχεδίασαν και επιμελήθηκαν η Ειρήνη Νάκου, η Νίκη Νικονάνου και ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2017. Περιλαμβάνει άρθρα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα που παρουσιάζουν κριτικά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση πολύπλευρου εκπαιδευτικού υλικού και μέσων, εκπαιδευτικών δράσεων για μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και εκπαιδευτικών δράσεων που ανταποκρίνονται σε σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις.

Πέμπτο τεύχος 

Το πέμπτο τεύχος, Museumedu 5. Μουσεία, εκπαίδευση και άτομα με αναπηρίες, εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2017 ως ένα ειδικό τεύχος του περιοδικού Museumedu, το οποίο επιμελήθηκαν ο Βασσίλειος Αργυρόπουλος και η Χαρίκλεια Κανάρη. Περιλαμβάνει άρθρα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα που συζητά ζητήματα που αφορούν στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς, όπως μουσεία και μνημεία. Το τεύχος, συνολικά, παρουσιάζει σύγχρονες σχετικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες για ισότιμη πρόσβαση στα πολιτισμικά αγαθά, καθώς και τις διαστάσεις και τις προϋποθέσεις για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των μουσείων με τρόπους που προωθούν την κοινωνική ένταξη.

 

 Έκτο τεύχος 

Το έκτο τεύχος, Museumedu 6. Μουσεία, εκπαίδευση και «δύσκολη» κληρονομιά, εκδόθηκε το Φθινόπωρο του 2018 ως ένα ειδικό τεύχος του περιοδικού Museumedu, το οποίο επιμελήθηκαν η Εσθήρ Σολομών και η Ελένη Αποστολίδου. Περιλαμβάνει άρθρα στην αγγλική γλώσσα που συζητούν ζητήματα που αφορούν στην προσέγγιση, ανάδειξη, κατανόηση και εκπαιδευτική αξιοποίηση δύσκολων θεμάτων που συνδέονται με την πολιτισμική κληρονομιά σε μουσεία καθώς και σε ευρύτερους χώρους πολιτισμικής αναφοράς.

Έβδομο τεύχος 

Το έβδομο τεύχος, Museumedu 7. Τα μουσεία στη λογοτεχνία - Η λογοτεχνία στα μουσεία επιμελήθηκε η Επίκουρος Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ευγενία Σηφάκη. Αφιερωμένο στο διττό θέμα Τα μουσεία στη λογοτεχνία-Η λογοτεχνία στα μουσεία, προσκάλεσε σε συνομιλία και συνεργασία εκπροσώπους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, τις λογοτεχνικές και πολιτισμικές σπουδές, τη μουσειολογία και την εκπαίδευση, ώστε να διερευνήσουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους την πολύπλευρη σχέση λογοτεχνίας και μουσείου, αλλά και άλλων τόπων πολιτισμικής αναφοράς. 

Οι Υπεύθυνοι Σύνταξης και Έκδοσης

Ειρήνη Νάκου     Νϊκη Νικονάνου     Παναγιώτης Κανελλόπουλος