Νίκη Μπαραχάνου

Η Νίκη Μπαραχάνου είναι υποψήφια διδάκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η έρευνά της εκκινεί από τα θεωρητικά πεδία του posthumanism και του new materialism και επικεντρώνεται στις παιδαγωγικές διαστάσεις των πειραματικών πρακτικών της μουσικής εκπαίδευσης. Είναι, επίσης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, με ειδίκευση στην Ανθρωπολογίας της Μουσικής. Έχει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία πιάνου και την οργάνωση εργαστηρίων μουσικού αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης.