Γιώργος Χαρωνίτης

Ο Γιώργος Χαρωνίτης είναι υποψήφιος διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ε.Α.Π. στο πρόγραμμα ‘Σπουδές στην Εκπαίδευση’ και θέμα διπλωματικής εργασίας “Μουσικοκινητικά παιχνίδια νηπίων: θεωρία και πράξη των νηπιαγωγών’’. Είναι πτυχιούχος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. (ΕΚΠΑ). Πτυχιούχος του Διετούς Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών στη Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff (Επιμόρφωση-Σχολή Μωραΐτη). Έχει κάνει μετεκπαίδευση στη μουσικοκινητική αγωγή Carl Orff στο University Mozarteum στο Saltzburg και έχει λάβει εκπαίδευση στο σύστημα ᾽Kindermusic’. Είναι πτυχιούχος της σχολής Βυζαντινής μουσικής της Ι.Μ. Χανίων και έχει οκτώ χρόνια σπουδές κλασικής και ακουστικής κιθάρας με δάσκαλο τον Αντώνη Κωστουράκη. Εργάζεται ως μουσικοπαιδαγωγός σε δημόσια και ιδιωτικά, νηπιαγωγεία και δημοτικά  σχολεία, καθώς και σε ωδεία και μουσικές σχολές (1996-σήμερα). Διοργανώνει και διδάσκει σε σεμινάρια που αφορούν θέματα μουσικοπαιδαγωγικής στην προσχολική ηλικία. Συμμετέχει με ανακοινώσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι το παιχνίδι και η κίνηση στην προσχολική μουσική αγωγή και η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Έχει κάνει παραγωγή και remixing σε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Έχει συνθέσει και παίξει μουσική σε θεατρικές παραγωγές για παιδιά που έχουν ανέβει σε Αθηναικά θέατρα (Όνειρο καλοκαιρινής νυχτός, Ο ζαχαράκης, Το μαντήλι της νεράιδας κ.λ.π.). Έχει λάβει μέρος ως ηθοποιός σε θεατρικές παραστάσεις και διαφημίσεις και ως μουσικός σε ηχογραφήσεις δίσκων.

Δημοσιεύσεις

    • Χαρωνίτης, Γ. (Υπό δημοσίευση, εγκεκριμένο). Μουσικοκινητικά παιχνίδια των παιδιών προσχολικής ηλικίας στην Κρητική Πολιτεία (τέλη 19ου – αρχές 20ου αιώνα) Μια ιστορικο-κοινωνιολογική προσέγγιση. Πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου συνεδρίου της ΟΜΕΡ με θέμα ‘Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας’ (2019). Πάτρα: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
    • Χαρωνίτης, Γ. Μαυρομμάτης, Α. (Υπό δημοσίευση, εγκεκριμένο). Επικοινωνία και συνεργασία σχολείου – οικογένειας μέσα από το μάθημα της μουσικοκινητικής αγωγής σε μία δομή προσχολικής αγωγής: Μία διδακτική πρόταση. Πρακτικά του ΙΣΤ’ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, με θέμα “Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο” (2019). Βόλος: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
    •  Χαρωνίτης, Γ. , Παπαδοπούλου, Ε., Σαιβανίδης, Κ., Μαυρομμάτης, Α. (Υπό δημοσίευση, εγκεκριμένο). Η εικαστική απεικόνιση ήχων και η εννοιολογική τους αντιστοίχιση από παιδιά νηπιακής ηλικίας. Πρακτικά του συνεδρίου ‘Οι τέχνες στο Ελληνικό Σχολείο. Παρόν και μέλλον’ (2018). Αθήνα: ΕΚΠΑ, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών.
    • Πανάγου, Κ., Χαρωνίτης, Γ. , Καμάρα, Ε., Μαυρομμάτης, Ά. (2017). Ανακαλύπτουμε τα μυστικά του ήχου μέσα από τα μονοπάτια της μουσικής. Στο Καλογιαννάκης, Μ. (επιμ.). Πρακτικά ‘9ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές’. Ρέθυμνο: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης.