Μάρθα Κατσαρίδου

Η Μάρθα Κατσαρίδου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σπούδασε παιδαγωγικά στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και υποκριτική στο Κέντρο Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης. Ως υπότροφος του Ωνασείου Ιδρύματος, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Goldsmith’s College, University of London. Η διδακτορική της διατριβή (Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ., 2011) έχει ως θέμα «Η μέθοδος της δραματοποίησης στη διδασκαλία της λογοτεχνίας».

Έχει διδάξει ως μέλος ΕΕΠ στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών, ΑΠΘ (2017-2019), ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (2014-2019), ενώ έχει διατελέσει μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2014-2020). Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για 15 έτη (2002-2017).

Έχει συνεργαστεί σε επιμορφωτικά προγράμματα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Α.Π.Θ.), έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εrasmus+ και έχει σχεδιάσει θεατροπαιδαγωγικές δράσεις για μουσεία και φεστιβάλ. Ως εμψυχώτρια έχει συνεργαστεί με θέατρα, πολιτιστικούς συλλόγους και σχολεία, ενώ έχει σκηνοθετήσει παραστάσεις με παιδιά και νέους. Είναι συγγραφέας της μονογραφίας με τίτλο «Η θεατροπαιδαγωγική μέθοδος. Μια πρόταση για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας σε διαπολιτισμική τάξη» (Σταμούλης, 2014). Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη και εφαρμογή θεατροπαιδαγωγικών προσεγγίσεων στην τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση όπως και στην αξιοποίηση θεατρικών πρακτικών ως εργαλείων έρευνας και κοινωνικής παρέμβασης.


Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (επιλογή)

  • Κατσαρίδου, M. 2014. Η θεατροπαιδαγωγική μέθοδος. Μια πρόταση για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας σε διαπολιτισμική τάξη, Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη.

  • Γκόβας, Ν., Κατσαρίδου, Μ., Μαυρέας, Δ. (επιμ.) 2012. Δεσμοί Αλληλεγγύης, Πρακτικά 7ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Αθήνα.

  • Γαβριηλίδου, Ι. & Κατσαρίδου, Μ. 2014. «Ρόλοι στο Μουσείο και ο ρόλος του Μουσείου: Δύο εργαστήρια Δραματοποίησης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού», Museology, Διεθνές Επιστημονικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 7, 2014, σσ. 33-42.

  • Katsaridou, M. & Vío, Κ. 2015 «Theatre of the Oppressed as a tool of educational and social intervention. The case of Forum Theatre». Στο Grollios, G., Liambas, A., & Pavlidis, P. (ed.), Critical Education in the Era of Crisis, 4th International Conference on Critical Education, June 23 – 26 2014, Proceedings, Volume 2, School of Primary Education, Aristotle University of Thessaloniki, 2015, σσ. 334-356.

  • Κατσαρίδου, Μ. 2018. «Μορφές Βίας στα λογοτεχνικά κείμενα: Μια θεατροπαιδαγωγική προσέγγιση», στο Αποστολίδου, Β., Κόκορης, Δ., Μπακογιάννης, Μ. & Χοντολίδου, Ε. (επιμ.), Λογοτεχνική Ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία, Gutenberg, Αθήνα, 622-633.

    

  • Katsaridou, M. 2019. “Drama/Theatre in Education as a tool of social intervention in ethnic groups”, Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(1), 35-49.

  • Κατσαρίδου, Μ. 2021. «Η χρήση θεατρικών μεθόδων σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα: έκφραση, συλλογική καλλιτεχνική δημιουργία, κριτική συνειδητοποίηση και ενδυνάμωση», στο Φανουράκη, Κ. & Πεφάνης, Γ. (επιμ.), Εφαρμοσμένο θέατρο: ποιοτικές μέθοδοι έρευνας μέσω παραστατικών τεχνών, Παπαζήση (στη σειρά Θεατρικοί Τόποι), Αθήνα, 289-307.

  • Κατσαρίδου, Μ. 2022, «Το Θέατρο στην Εκπαίδευση ως μέσο προώθησης των αξιών της δημοκρατίας», στο Καλδή, Σ., Ρουσσάκης, Ι., Τζίκα, Β., Χατζή, Μ., & Μαλαφάντης, Κ. (επιμ.), Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο, Πρακτικά ΙΣΤ του Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Τόμος Β΄, Βόλος, 2022, σσ. 816-826.

  • Κατσαρίδου, Μ. 2022. «Θέατρο, διαπολιτισμικότητα, πολιτισμική κληρονομιά και βυζαντινός πολιτισμός: ‘Οι Μάγοι από την Ανατολή’», στο Φουρλίγκα, Ε., Βεροπουλίδου, Ρ. & Κατσαρίδου, Η. (επιμ), Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή εκπαίδευση. Πρακτικά ημερίδας στη μνήμη της Ιουλίας Γαβριηλίδου, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 138-154.