Γεωργία Κουσερή

Η Γεωργία Κουσερή εργάζεται ως εκπαιδευτικός (φιλόλογος) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 2001. Ολοκλήρωσε το πρώτο της πτυχίο στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (1992) και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης/Μ.Α. στην Προϊστορική Αρχαιολογία (1998) στο ίδιο τμήμα. Σπούδασε, επίσης, Συντήρηση Έργων Τέχνης στο ΤΕΙ Αθήνας (2001). Συμμετείχε εθελοντικά σε ανασκαφές παράλληλα με τις σπουδές της και εργάστηκε ως συντηρήτρια Έργων Τέχνης στην Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Μάϊο του 2015 υποστήριξε διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα «Ιστορική εκπαίδευση σχολείο και μουσείο». Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται η διδακτική της ιστορίας και η χρήση του παρελθόντος σε χώρους τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. 

E-mailgkouse@otenet.gr 

https://independent.academia.edu/GeorgiaKouseri

 Δημοσιεύσεις

Ελληνόγλωσσες

  • Κουσερή Γ. & Κασβίκης Κ. (2020). Η αρχαιολογία και τα μουσεία στα νέα προγράμματα σπουδών. Πρακτικά Διημερίδας ‘Η Κλειώ πάει σχολείο. Η διδακτική της Ιστορίας και η δημόσια παιδαγωγική’, 9-10 Νοεμβρίου 2018 Όμιλος για την ιστορική εκπαίδευση στην Ελλάδα (σελ.151-172).
  • Καλεσοπούλου Δ.& Κουσερή Γ(2020). Γράφοντας τις δικές μας «Οδύσσειες»: H δημιουργική προσέγγιση του μουσειακού κόσμου μέσα από τον κόσμο της λογοτεχνίας. Museumedu 7, Τεύχος αφιέρωμα-Τα μουσεία στη λογοτεχνία – Η λογοτεχνία στα μουσεία. 
  • Κουσερή Γ. (2018). Δημιουργική γραφή και Ιστορία: Αφηγήσεις «μικρές» και «μεγάλες». Στο Τ. Η. Κωτόπουλος, Β. Νάνου (επιμ.), Πρακτικά του3ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή», 6-8/10/2017 (σ. 477-488), Κέρκυρα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημιουργικής Γραφής. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • Κουσερή Γ. (2017). Έκφραση ιστορικής σκέψης στο σχολείο και το μουσείο. Νέα Παιδεία 62, (σ.115-138).
  • Κουσερή Γ. (2016). Μελετώντας αρχαιολογικά κατάλοιπα στο σχολείο και το μουσείο: Δυνατότητες και περιορισμοί. Museumedu 3, Μουσεία και ΕκπαίδευσηΕρευνητικές προσεγγίσεις (σ. 123-148).
  • Κουσερή Γ. (2018). Διδάσκοντας τους εφήβους Ιστορία: Το ιστορικό ερώτημα στο μάθημα της Ιστορίας. Στο Μ. Κανελλοπούλου,Μπότη (επιμ.), Παιδί και πληροφορία: Αναζητήσεις Ιστορίαςδικαίουδεοντολογίας και πολιτισμούΠρακτικά του Διεπιστημονικού Συνεδρίου, 28 & 29/4/2017,Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας. Κέρκυρα (σ. 242-253). Αθήνα: Οσελότος.  
  • Κουσερή Γ.& Κατσιμπάρδης Μ(2013). Προφορικές μαρτυρίες Ολοκαυτώματος και η ερμηνεία τους στο παρόν. Στο Ρ. Βαν Μπούσχοτεν, Τ. Βερβενιώτη, Κ. Μπάδα, Ε. Νάκου, Π. Πανταζής, Π. Χαντζαρούλα (επιμ.), Γεφυρώνοντας τις γενιέςδιεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώναΠροφορική Ιστορία και άλλες ΒιοιστορίεςΠρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου 25-27/5/2012 (σ. 321-338). Ένωση Προφορικής Ιστορίας: Βόλος.

Ξενόγλωσσες 

  • Kouseri G. (2020). What remains of the past? Historical thinking through historical enquiry. In Archaeological Heritage and Education, edited by Danijela Trškan and Špela Bezjak, Slovenian National Commission for UNESCO Ljubljan (σελ.151-172).
  • Vlachaki M., Kouseri G. (2020). Family stories and global (hi)stories in Teaching History, 178Constructing Accounts, ( pp. 56-65).
  • Kasvikis K. & Kouseri G. (2019). Antiquity revisited: Challenges and opportunities in the creation of the new Greek history curriculum in HERJ 16.2, October 2019 (pp. 182-194).
  • Kouseri G. (2018). The Auschwitz/Birkenau memorial and museum as a source of knowledge and a trigger for empathy about the Holocaust. Museumedu 6, Museums, education and ‘difficult’ heritage  (σ. 171-196).